Miesięczne archiwum: Listopad 2015

Zupełnie bez echa w Polsce przeszedł raport, który opracowało dwóch profesorów Uniwersytetu Kalifornijskiego w Berkeley. W swoim opracowaniu opierali się oni, na pracy innych naukowców, opublikowanej w Nature pod tytułem „Global non-linear effect of temperature on economic production”.

image1

Po uwzględnieniu modeli zmian temperatur i ich wpływu na zjawiska pogodowe, naukowcy z Berkeley pokusili się opracowanie szczegółowej road mapy dla PKB poszczególnych państw zakładając ich impakt na produkcję, rolnictwo i wszystkie główne aspekty gospodarki współczesnego świata. Na początek dobra informacja, zgodnie z opracowaniem amerykanów, Polska zyska na dramatycznych zmianach klimatu, a jej PKB po uwzględnieniu tego czynnika, wzrośnie do 2100 o 88%. Nasz główny sąsiad i partner handlowy Niemcy urosną „tylko” o 63%. W tym miejscu warto postawić pytanie jaki impakt na PKB Niemiec będzie miało praktyczne bankructwo większości państw rozwijających się (światowego południa) dzięki którym, niemiecki eksport zapewnia ciągłe bogacenie się tego kraju. Raport nie udziela odpowiedzi na to pytanie. Być może pytanie jest bezzasadne, bo wschodzący partner Niemiec czyli Rosja ma zyskać na zmianach klimatycznych 419% swojego PKB. To może oznaczać, nieuniknione powiązanie dawcy wysokich technologii, czyli Niemiec i dawcy węglowodorów, których w tych czasach, nie pozyska się już z krajów Zatoki Perskiej. Dla Rosji ocieplenie klimatu oznacza możliwość znacznego rozwoju rolnictwa, również na terenach dziś uważanych za niedostępne. Z powodu zmian klimatu ma zostać zahamowany gwałtowny rozwój Chin. Mają one stracić 42% produkcji, w jakiś sposób będzie się to musiało odbić na migracji do państw, które będą beneficjentami klimatycznego końca współczesnego świata. Na zmianach zyskają sąsiedzi Chin: Mongolia +1413% PKB i wspomniana wcześniej Rosja.

Chińczycy będą się zmagali z całkowitym upadkiem państwowości Indii, które mają stracić 92% swojej produkcji przemysłowej. Dziś nawet ciężko sobie wyobrazić wpływ tej sytuacji na ponad miliardową populację tego kraju. To samo czeka Pakistan, ale również Tajlandię -90% PKB.

Temperatury sięgające 70 stopni Celsjusza mają uniemożliwić normalne życie w regionie Zatoki Perskiej. Jedno z najbogatszych dziś państw świata – Arabia Saudyjska utraci 96% swojego bogactwa. Podobnie Zjednoczone Emiraty Arabskie. Warto wspomnieć również, że o ile wcześniej nie wyczerpią się zasoby ropy naftowej w tym rejonie, o tyle ich wydobycie, stanie się niemożliwe w temperaturach dochodzących do 70 stopni Celsjusza. Ciekawa i apokaliptyczna wizja czeka również Izrael który straci 82% swojej dzisiejszej potęgi, a temperatury mogą zakończyć istnienie tego państwa. Trudno wyobrazić sobie skalę biedy i poziom migracji z takich krajów jak Egipt czy Libia, których gospodarki skurczą się ponad 80%. Praktycznie cała Afryka straci od 80 do 90% swojego PKB, a życie w regionie równika, stanie się dla człowieka niemożliwe.

W Ameryce Południowej jedynym krajem który zyska na zmianach będzie Chile. Jednak zmiana ta na przestrzeni najbliższych 85 lat to tylko 32% PKB. Pozostała część tego kontynentu pogrąży się w kryzysie.

Największe zmiany w kontekście geopolitycznym czekają nas w związku z zakończeniem epoki Pax Americana. USA utracą 36% swojego obecnego potencjału gospodarczego co nie pozostanie bez wpływu na wydatki wojskowe które dziś pochłaniają ponad 600 mld dolarów rocznie i są większe niż wydatki kolejnych 10 potęg militarnych. Smagana gwałtowną pogodą od polar-vortex do potężnych tajfunów, Ameryka, będzie musiała skupić swoje zasoby nie tylko na problemach wewnętrznych ale również na niespotykanej fali migracyjnej z Meksyku -73% dzisiejszego PKB, oraz całej Ameryki Południowej. Bogata dziś Kanada stanie się jeszcze bogatsza (+247%), być może stanie miesjcem ucieczki bogatych z pozostałych kontynentów. Czeka ją bowiem taka sama dobra przyszłość jak Norwegię, Szwecję i Finlandię. Rolę europejskich pariasów zajmą za to Hiszpanie, Portugalczycy, Włosi i zmagający się z bankructwem już dziś Grecy.

Wszystkie te zmiany, nie nastąpią z dnia na dzień. Będziemy świadkami coraz gwałtowniejszych aktywności przyrody, które będą stopniowo pogrążać kraje południa, zmuszając państwa północy do wyzwań migracyjnych, których skali dziś nie możemy nawet przewidzieć. Polskę czeka prawdopodobna pokojowa koegzystencja z Rosją która będzie musiała stawić czoła zmianom na swoim południu. Spokojny rozwój Chin może zamienić się w wojnę domową, przewroty władzy i agresję, wobec zyskującej na zmianach Rosji. Dziś ciężko wyrokować o rezultacie potyczki o ziemię pomiędzy tymi państwami. Nie wiemy dziś, jak będzie przebiegać najbliższe 20-30 lat, w rozwoju militarnym Chin, czy nadchodzący kryzys go przyspieszy czy zahamuje. Czy Rosja będzie prowadziła politykę wojen prewencyjnych rozzuchwalona rolą nowego hegemona świata, a także osłabieniem Turcji w regionie (-17%PKB)? Jaki wpływ na zachowania Rosji będą miały pozbawione innych rynków zbytu Niemcy i jaki ten splot interesów będzie miał wpływ na Polskę? Czy Amerykanie antycypują to zagrożenie czy też są już pogodzeni z końcem swojej dominacji o czym może świadczyć kadencja Obamy? Czy scenariusze zaprzątają głowy przywódców UE?

Jedno jest pewne. Zgodnie z przewidywaniami politycznymi Friedmana,chociaż czynionymi z innych przesłanek, Polskę, w dłuższej perspektywie, czeka rozkwit i bogactwo. Jak nasza polityka będzie poruszać się pomiędzy bogatą Skandynawią, potężnymi Niemcami i nowym supermocarstwem Rosją, to już zupełnie inny temat. Nie zapominajmy również, o możliwości rozpadu Rosji, przewidywanego przez różne ośrodki. Czy ośrodkiem władzy świata staną się wtedy osłabione zmilitaryzowane Chiny czy bogata część Europy – w tym i my?

źródła: http://www.nature.com/nature/journal/v527/n7577/full/nature15725.html

http://www.voxeurop.eu/pl/content/news-brief/5004324-mapa-wplywu-globalnego-ocieplenia-na-gospodarke