Nasza Historia Śląsk 7-8W najnowszym, katowickim wydaniu Naszej Historii na lato znajdą Państwo tematy, które do dziś wywołują spory w i kontrowersje w regionie.

Tak jest z Jerzym Ziętkiem, którego infrastrukturalny dorobek niejako wydarty partyjnym towarzyszom z warszawskiego KC przedstawia Teresa Semik, z powodzią roku 1997-ego a nawet ze słynnym zamachem na Nikitę Chruszczowa w Sosnowcu. Przedstawiamy Państwu zawartość lipcowo-sierpniowego numeru Naszej Historii – jedynego w kraju magazynu historycznego przedstawiającego historię polskich regionów.

Oto, co przygotowaliśmy dla Państwa do czytania:

Jerzy Ziętek – on wiedział, jak przechytrzyć towarzyszy z Warszawy. Gdyby nie upór i spryt „Jorga” nie powstałyby zapewne m.in. ustrońskie piramidy, Park Śląski, Spodek ani Stadion w Chorzowie.

Złoto Śląska – co tak naprawdę stało się ze śląskim skarbem wywiezionym na początku września 1939 roku z urzędu wojewódzkiego?

Bitwa o Śląsk – W 1741 roku losy Śląska zostały rozstrzygnięte na 200 lat. O wszystkim zadecydowała

Powódź, która rzuciła Opole na kolana – przypominamy dramatyczne wydarzenia z lipca 1997 roku.

Tiele-Wincklerowie – śląscy arystokraci, którzy mieścili się w pierwszej dziesiątce najbogatszych rodzin Cesarstwa Niemieckiego.

Zamach ściśle tajny – Dziennik Zachodni z 16 lipca ’59 roku. Tuż po zamachu na Chruszczowa w gazecie nie pada ani jedno słowo na jego temat. Ale my przypominamy historię odważnego elektryka z Sosnowca – Stanisława Jarosa.

Koniec krwawego Lucka – historia brutalnego mordu w Rybniku i śledztwa, które przeprowadził komisarz… Flaczek.

POLSKA

Podziemna wojna Powstańców Warszawskich – wszystko o ewenemencie na światową skalę, jakim było bojowe i ewakuacyjne zastosowanie w Powstaniu sieci miejskich kanałów. Przedstawiamy tajemnice mrocznego labiryntu, w którym musieli się poruszać powstańcy. Materiałowi towarzyszy niepowtarzalna infografika.

Akcja Burza – Czy mogliśmy pokonać Niemców? Czy Armia Krajowa w 1944 roku miała potencjał wystarczający do wyswobodzenia kraju i jakiekolwiek szanse na realizację założeń planu „Burzy”?

Wojciech Jaruzelski – aparatczyk doskonały. 1945, 1956, 1968, 1970, 1980, 1981, 1989? Co łączy te daty? To proste – za każdym razem Jaruzelski awansował. Jego kariera w PRL wiodła tylko w jednym kierunku – w górę.

Królowie transformacji – przypominamy aferę ART-B i złote dni Bagsika i Gąsiorowskiego – czasy, gdy pod ich skrzydła garnęli się polscy artyści, politycy i dziennikarze.

W niewyjaśnionych okolicznościach – dający do myślenia katalog najbardziej tajemniczych zabójstw i samobójstw początków III RP.

Lato w PRL – Kaowcy, wczasy, kempingi, zatłoczone pociągi i pekaesy – czyli zapomniane oblicza wypoczynku w Polsce Ludowej.

Prawdziwa historia „Tulipana” – 2000 kobiet i 27 ucieczek Jerzego Kalibabki, najsłynniejszego uwodziciela i oszusta czasów PRL. To naprawdę nie był tylko film.

Tajemnice Harendy – wszystko o szaleństwach zakopiańskiej bohemy w Dwudziestoleciu.

ŚWIAT

Kulisy puczu Janajewa Czy na skutek przewrotu w Moskwie Związek Radziecki mógł przetrwać? Do czego nie posunęli się twardogłowi?

Wojny propagandowe – Antony Beevor o zmieniających się strategiach reżimowych propagandystów.

Twarze Cosa Nostry – tajemnice najpotężniejszej organizacji przestępczej w historii świata.

1913 – ostatni rok Belle Epoque

POP

Elizabeth Taylor – ikona stylu

Duński Trójkąt – piękna Matylda, szalony król i ktoś jeszcze

Historia maszyn do szycia

Kostka Rubika, Laserowa harfa, Tchoukball, Świątynia Lotosu – i wiele innych ciekawostek z historii popkultury.

Miłej lektury!

______________________________________________________________

E-wydanie dowolnej wersji regionalnej NASZEJ HISTORII możesz kupić tutaj: E-WYDANIE NASZEJ HISTORII

Więcej o miesięczniku i jego regionalnych wersjach możesz dowiedzieć się tutaj: NASZA HISTORIA.PL

Na Facebookowej stronie NASZEJ HISTORII zawsze znajdziesz najnowsze wieści o magazynie: NASZA HISTORIA NA FACEBOOKU

Najnowszy lipcowo-sierpniowy numer Naszej Historii trafił do kiosków i saloników prasowych w całej Polsce. Zapraszamy do jego lektury. I przedstawiamy materiały, które przygotowaliśmy dla Państwa na lato!

Jak zawsze, w każdym z dziewięciu regionalnych wydań magazynu znajdą Państwo absolutnie unikalne materiały o historii naszych Małych Ojczyzn. Ale oprócz sekcji regionalnych w Naszej Historii są też działy wspólne dla czytelników w całej Polsce. W nich mogą państwo przeczytać o historii naszego kraju, o historii powszechnej (współpracujemy z redakcją londyńskiego The Times) oraz o historii popularnej.

collage NH 7-8

Oto, co przygotowaliśmy dla Państwa do czytania we wszystkich wydaniach magazynu:

POLSKA

Podziemna wojna Powstańców Warszawskich – wszystko o ewenemencie na światową skalę, jakim było bojowe i ewakuacyjne zastosowanie w Powstaniu sieci miejskich kanałów. Przedstawiamy tajemnice mrocznego labiryntu, w którym musieli się poruszać powstańcy. Materiałowi towarzyszy niepowtarzalna infografika.

Akcja Burza – Czy mogliśmy pokonać Niemców? Czy Armia Krajowa w 1944 roku miała potencjał wystarczający do wyswobodzenia kraju i jakiekolwiek szanse na realizację założeń planu „Burzy”?

Wojciech Jaruzelski – aparatczyk doskonały. 1945, 1956, 1968, 1970, 1980, 1981, 1989? Co łączy te daty? To proste – za każdym razem Jaruzelski awansował. Jego kariera w PRL wiodła tylko w jednym kierunku – w górę.

Królowie transformacji – przypominamy aferę ART-B i złote dni Bagsika i Gąsiorowskiego – czasy, gdy pod ich skrzydła garnęli się polscy artyści, politycy i dziennikarze.

W niewyjaśnionych okolicznościach – dający do myślenia katalog najbardziej tajemniczych zabójstw i samobójstw początków III RP.

Lato w PRL – Kaowcy, wczasy, kempingi, zatłoczone pociągi i pekaesy – czyli zapomniane oblicza wypoczynku w Polsce Ludowej.

Prawdziwa historia „Tulipana” – 2000 kobiet i 27 ucieczek Jerzego Kalibabki, najsłynniejszego uwodziciela i oszusta czasów PRL. To naprawdę nie był tylko film.

Tajemnice Harendy – wszystko o szaleństwach zakopiańskiej bohemy w Dwudziestoleciu.

ŚWIAT

Kulisy puczu Janajewa Czy na skutek przewrotu w Moskwie Związek Radziecki mógł przetrwać? Do czego nie posunęli się twardogłowi?

Wojny propagandowe – Antony Beevor o zmieniających się strategiach reżimowych propagandystów.

Twarze Cosa Nostry – tajemnice najpotężniejszej organizacji przestępczej w historii świata.

1913 – ostatni rok Belle Epoque

POP

Elizabeth Taylor – ikona stylu

Duński Trójkąt – piękna Matylda, szalony król i ktoś jeszcze

Historia maszyn do szycia

Kostka Rubika, Laserowa harfa, Tchoukball, Świątynia Lotosu – i wiele innych ciekawostek z historii popkultury.

Miłej lektury!

SPIS TREŚCI DZIAŁÓW OGÓLNOPOLSKICH

Polska Spis

Zapraszamy!

______________________________________________________________

E-wydanie dowolnej wersji regionalnej NASZEJ HISTORII możesz kupić tutaj: E-WYDANIE NASZEJ HISTORII

Więcej o miesięczniku i jego regionalnych wersjach możesz dowiedzieć się tutaj: NASZA HISTORIA.PL

Na Facebookowej stronie NASZEJ HISTORII zawsze znajdziesz najnowsze wieści o magazynie: NASZA HISTORIA NA FACEBOOKU

REGULAMIN KONKURSU „NA DZIEŃ OJCA”

IMG_20140604_200810

§ 1

POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Konkurs organizowany pod nazwą „Na Dzień Ojca” dalej zwany jest: „Konkursem”.

2. Organizatorem Konkursu jest Polskapresse, z siedzibą w Warszawie, ul. Domaniewska 45, 02-672 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000002408.

3. Konkurs zostanie przeprowadzony wyłącznie w Internecie, na Facebookowym profilu magazynu Nasza Historia.

4. Konkurs rozpocznie się dnia 23 czerwca 2014, a zakończy najpóźniej dnia 24 czerwca 2014 roku (o godzinie 23:59). Wyniki konkursu zostaną ogłoszone najpóźniej do dnia 25 czerwca 2014 roku.

§ 2

WARUNKI UCZESTNICTWA W KONKURSIE

 1. Uczestnikiem Konkursu („Uczestnik”) może być każda osoba fizyczna, która posiada pełną zdolność do czynności prawnych i jest/zostanie Fanem profilu magazynu Nasza Historia na Facebooku, z zastrzeżeniem ust. 2 i 3 poniżej. Przez Fana rozumie się osobę, która kliknęła „Lubię to” na profilu magazynu Nasza Historia i tym samym zyskała status Fana

2. Osoby ograniczone w zdolności do czynności prawnych biorą udział w Konkursie za zgodą swojego przedstawiciela ustawowego lub opiekuna prawnego.

3. W konkursie nie mogą brać udziału pracownicy Organizatora oraz innych firm współpracujących przy organizacji i przeprowadzeniu konkursu ani członkowie najbliższej rodziny pracowników tych podmiotów. Przez członków najbliższej rodziny rozumie się wstępnych, zstępnych, rodzeństwo, małżonków, małżonków rodzeństwa, rodziców małżonków, kuzynów i osoby pozostające w stosunku przysposobienia.

§ 3

NAGRODY I ZASADY UCZESTNICTWA W KONKURSIE

1. Nagrodami w Konkursie jest: dziesięć egzemplarzy książki ‚Pruska Zagadka’ Piotra Schmandta

2. Nagrodę zdobędą ci Uczestnicy, którzy jako pierwsi poprawnie odpowiedzą na pytanie konkursowe : „Gdzie toczy się akcja kryminału Pruska Zagadka?”.

3. Zadaniem Uczestników jest przesłanie, w komentarzu pod postem informującym o Konkursie, na profilu Naszej Historii, poprawnej odpowiedzi na pytanie konkursowe.

4. Zdobywcy nagród zostaną powiadomieni o zwycięstwie w komentarzu pod wpisem informującym o konkursie na profilu Naszej Historii, w dniu zakończenia Konkursu lub wcześniej, jeśli zostanie udzielonych dziesięć poprawnych odpowiedzi.

7. Celem potwierdzenia chęci przyjęcia nagrody, powiadomiony Zdobywca powinien w terminie 3 (trzech) dni od dnia wysłania powiadomienia przesłać swoje dane adresowe w prywatnej wiadomości do Naszej Historii, pod rygorem przepadnięcia prawa do nagrody.

8. Nagroda zostanie wydana zgodnie z przepisami Ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych z dnia 26 lipca 1991 r. (Dz. U. z 2000 r., Nr 14, poz.176).

9. Przekazanie nagrody nastąpi drogą pocztową.

§ 4

DANE OSOBOWE UCZESTNIKÓW KONKURSU

Dane osobowe

 1. Akceptując treść niniejszego regulaminu i biorąc udział w Konkursie uczestnik wyraża zgodę na  przetwarzanie swoich danych osobowych podanych Organizatorowi w poniższym zakresie. Podane dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych przez Polskapresse Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Domaniewskiej 45, 02-672 Warszawa, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000002408 z kapitałem zakładowym w wysokości 42.000.000,00 PLN, NIP 522-01-03-609 dla celów organizacji i przeprowadzenia Konkursu, wyłonienia i powiadomienia ewentualnych zwycięzców oraz przekazania nagród. Podanie danych jest dobrowolne jednak konieczne do wzięcia udziału w Konkursie.
 2.  Polskapresse Sp. z o.o. informuje, że jest administratorem danych osobowych w rozumieniu w/w ustawy. Właściciel danych ma prawo do wglądu do swoich danych oraz ich poprawiania w siedzibie Polskapresse Sp. z o.o. Nadto właściciel danych ma prawo w każdym czasie wyrazić sprzeciw co do przetwarzania jego danych przez Spółkę w zakresie dozwolonym przez w/w ustawę. Z uwagi na względy bezpieczeństwa we wszystkich tych sprawach właściciel danych winien osobiście zwracać się do Polskapresse Sp. z o.o. na piśmie.
 3. Nadesłanie zgłoszenia do Konkursu oraz udział w głosowaniu oznacza akceptację warunków Konkursu i Regulaminu, oraz zgodę na publikację imienia i pierwszej litery nazwiska.

§ 5

REKLAMACJE

1. Reklamacje związane ze sposobem przeprowadzenia Konkursu będą przyjmowane w formie pisemnej w siedzibie Organizatora, w terminie do 7 dni od momentu poinformowania o wynikach Konkursu. Prawo do złożenia reklamacji przysługuje jedynie uczestnikom Konkursu.

2. Reklamacje będą rozpatrywane w terminie do 14 dni od daty ich otrzymania. O wyniku postępowania reklamacyjnego osoby zgłaszające reklamacje zostaną powiadomione pisemnie niezwłocznie po ich rozpatrzeniu.

3. Po wyczerpaniu postępowania reklamacyjnego uczestnikowi przysługuje prawo do dochodzenia nieuwzględnionych roszczeń w sądzie właściwym dla siedziby Organizatora.

§ 6

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Organizator zastrzega sobie prawo do niewydania nagrody w przypadku pozostającego w związku z Konkursem naruszenia przez Uczestnika przepisów Regulaminu lub powszechnie obowiązujących przepisów prawa.

2. W kwestiach nieuregulowanych znajdują zastosowanie odpowiednie postanowienia Kodeksu Cywilnego.

3. Wszelkie spory powstałe na tle wykonania niniejszego Regulaminu rozstrzyga Sąd.

4. Niniejszy Regulamin dostępny jest do wglądu w serwisie internetowym http://blogi.polskatimes.pl/naszahistoria/ oraz w siedzibie Organizatora Konkursu.

5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za działanie lub zaniechanie uczestników Konkursu oraz osób trzecich.

6. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany terminu Konkursu, jego przerwania lub zawieszenia z ważnych przyczyn niezależnych od Organizatora, a przede wszystkim z powodu zaistnienia zdarzeń uniemożliwiających realizację nagrody.

7. Materiały reklamowo-promocyjne mają jedynie charakter informacyjny. Wiążącą moc prawną mają wyłącznie postanowienia niniejszego Regulaminu.

8. Wszystkie wątpliwości dotyczące Konkursu należy wyjaśniać wyłącznie w formie korespondencji pisemnej na adres Organizatora bądź poprzez oficjalny fan page na portalu Facebook

collage

Dziewięć, nowych, regionalnych wersji Naszej Historii trafiło właśnie do kiosków i salonów prasowych. Odkrywamy tajemnice z przeszłości poszczególnych regionów Polski, a także opowiadamy o ważnych wydarzeniach z historii kraju, świata i popkultury. Oto o czym  przeczytają Państwo we wspólnej części magazynu.

KRAJ:

 • Czerwoni książęta – Playboye czasów PRL 
 • Czwarty czerwca według esbeków – Jak SB czyhała a premiera wolnej Polski
 • Józef Retinger – Historia doradcy gen. Władysława Sikorskiego, który współtworzył Unię Europejską 
 • Rzeźnik z Nabuszewa – Mroczna tajemnica mordercy, który z ludzi robił… kiełbasy
 • Wielka wojna – I wojna światowa dla wielu państw oznaczała kryzys, dla Polski była wielką szansą, dzięki niej bowiem odzyskaliśmy swą państwowość 
 • Helena Rubinstein – Biografia polskiej królowej piękna 
 • Hiena stulecia – O tym jak się pracowało w gadzinówkach
 • Polska krajem stosów – Kogo palono i za jakie przewinienia mroki polskiego średniowiecza rozświetlał stos? 
 • Muzyczne Opole – Historia festiwalu piosenki polskiej 
 • Mali politycy na wielkich tronach – Publikujemy fragment książki Roberta Krasowskiego „Czas gniewu”
 • „Górski, trener wybitny” – O swoich inspiracjach pisze Grzegorz Lato

ŚWIAT: 

 • D – Day – Najbardziej ambitna operacja II wojny światowej. To od jej sukcesu zależało, jaki będzie panował ład w powojennej Europie. 
 • Mundial – Sylwetki pięćdziesięciu najlepszych futbolistów w historii piłkarskich mistrzostw świata, według ,,The Times”. 
 • Heinrich Himmler – Czarny papież religii SS dążył do dechrystianizacji germańskiego świata 
 • Atomowe wpadki – Felieton Jacka Stawiskiego 

POP:

 • Aniołek ze szklanego ekranu – Farrah Fawcett
 • Moda, sport i rozrywka – A to m.in. Kalosze Hunter, Klocki Lego, historia żużlu 
 • Wyuzdana Katarzyna Wielka – romanse Imperatorowej 
 • Kalendarium kulturalne – historia powstania muzeów i teatrów

Zapraszamy do lektury! 

 

 

REGULAMIN KONKURSU „MIEDNOJE”

IMG_20140526_134530

§ 1

POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Konkurs organizowany pod nazwą „Miednoje” dalej zwany jest: „Konkursem”.

2. Organizatorem Konkursu jest Polskapresse, z siedzibą w Warszawie, ul. Domaniewska 45, 02-672 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000002408.

3. Konkurs zostanie przeprowadzony wyłącznie w Internecie, na Facebookowym profilu magazynu Nasza Historia.

4. Konkurs rozpocznie się dnia 26 maja 2014, a zakończy dnia 27 maja 2014 roku (o godzinie 23:59). Wyniki konkursu zostaną ogłoszone najpóźniej do dnia 28 maja 2014 roku.

§ 2

WARUNKI UCZESTNICTWA W KONKURSIE

 1. Uczestnikiem Konkursu („Uczestnik”) może być każda osoba fizyczna, która posiada pełną zdolność do czynności prawnych i jest/zostanie Fanem profilu magazynu Nasza Historia na Facebooku, z zastrzeżeniem ust. 2 i 3 poniżej. Przez Fana rozumie się osobę, która kliknęła „Lubię to” na profilu magazynu Nasza Historia i tym samym zyskała status Fana

2. Osoby ograniczone w zdolności do czynności prawnych biorą udział w Konkursie za zgodą swojego przedstawiciela ustawowego lub opiekuna prawnego.

3. W konkursie nie mogą brać udziału pracownicy Organizatora oraz innych firm współpracujących przy organizacji i przeprowadzeniu konkursu ani członkowie najbliższej rodziny pracowników tych podmiotów. Przez członków najbliższej rodziny rozumie się wstępnych, zstępnych, rodzeństwo, małżonków, małżonków rodzeństwa, rodziców małżonków, kuzynów i osoby pozostające w stosunku przysposobienia.

§ 3

NAGRODY I ZASADY UCZESTNICTWA W KONKURSIE

1. Nagrodami w Konkursie jest: pięć egzemplarzy albumu Miednoje

2. Nagrodę zdobędą ci Uczestnicy, którzy jako pierwsi prześlą poprawną odpowiedź na pytanie konkursowe, które brzmi: „Nakładem jakiego wydawnictwa ukazał się album Miednoje?”

3. Zadaniem Uczestników jest przesłanie, w komentarzu pod postem informującym o Konkursie, na profilu Naszej Historii, poprawnej odpowiedzi na pytanie konkursowe.

Przystępując do Konkursu Uczestnik wyraża zgodę na publikowanie jego notki na publicznym profilu Naszej Historii.

4. Zdobywcy nagród zostaną powiadomieni o zwycięstwie w komentarzu pod wpisem informującym o konkursie na profilu Naszej Historii, w dniu zakończenia Konkursu lub wcześniej, jeśli zostanie udzielonych pięć poprawnych odpowiedzi.

7. Celem potwierdzenia chęci przyjęcia nagrody, powiadomiony Zdobywca powinien w terminie 3 (trzech) dni od dnia wysłania powiadomienia przesłać swoje dane adresowe w prywatnej wiadomości do Naszej Historii, pod rygorem przepadnięcia prawa do nagrody.

8. Nagroda zostanie wydana zgodnie z przepisami Ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych z dnia 26 lipca 1991 r. (Dz. U. z 2000 r., Nr 14, poz.176).

9. Przekazanie nagrody nastąpi drogą pocztową.

 

§ 4

DANE OSOBOWE UCZESTNIKÓW KONKURSU

Dane osobowe

 1. Akceptując treść niniejszego regulaminu i biorąc udział w Konkursie uczestnik wyraża zgodę na  przetwarzanie swoich danych osobowych podanych Organizatorowi w poniższym zakresie. Podane dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych przez Polskapresse Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Domaniewskiej 45, 02-672 Warszawa, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000002408 z kapitałem zakładowym w wysokości 42.000.000,00 PLN, NIP 522-01-03-609 dla celów organizacji i przeprowadzenia Konkursu, wyłonienia i powiadomienia ewentualnych zwycięzców oraz przekazania nagród. Podanie danych jest dobrowolne jednak konieczne do wzięcia udziału w Konkursie.
 2.  Polskapresse Sp. z o.o. informuje, że jest administratorem danych osobowych w rozumieniu w/w ustawy. Właściciel danych ma prawo do wglądu do swoich danych oraz ich poprawiania w siedzibie Polskapresse Sp. z o.o. Nadto właściciel danych ma prawo w każdym czasie wyrazić sprzeciw co do przetwarzania jego danych przez Spółkę w zakresie dozwolonym przez w/w ustawę. Z uwagi na względy bezpieczeństwa we wszystkich tych sprawach właściciel danych winien osobiście zwracać się do Polskapresse Sp. z o.o. na piśmie.
 3. Nadesłanie zgłoszenia do Konkursu oraz udział w głosowaniu oznacza akceptację warunków Konkursu i Regulaminu, oraz zgodę na publikację imienia i pierwszej litery nazwiska.

 

§ 5

REKLAMACJE

1. Reklamacje związane ze sposobem przeprowadzenia Konkursu będą przyjmowane w formie pisemnej w siedzibie Organizatora, w terminie do 7 dni od momentu poinformowania o wynikach Konkursu. Prawo do złożenia reklamacji przysługuje jedynie uczestnikom Konkursu.

2. Reklamacje będą rozpatrywane w terminie do 14 dni od daty ich otrzymania. O wyniku postępowania reklamacyjnego osoby zgłaszające reklamacje zostaną powiadomione pisemnie niezwłocznie po ich rozpatrzeniu.

3. Po wyczerpaniu postępowania reklamacyjnego uczestnikowi przysługuje prawo do dochodzenia nieuwzględnionych roszczeń w sądzie właściwym dla siedziby Organizatora.

 

§ 6

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Organizator zastrzega sobie prawo do niewydania nagrody w przypadku pozostającego w związku z Konkursem naruszenia przez Uczestnika przepisów Regulaminu lub powszechnie obowiązujących przepisów prawa.

2. W kwestiach nieuregulowanych znajdują zastosowanie odpowiednie postanowienia Kodeksu Cywilnego.

3. Wszelkie spory powstałe na tle wykonania niniejszego Regulaminu rozstrzyga Sąd.

4. Niniejszy Regulamin dostępny jest do wglądu w serwisie internetowym http://blogi.polskatimes.pl/naszahistoria/ oraz w siedzibie Organizatora Konkursu.

5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za działanie lub zaniechanie uczestników Konkursu oraz osób trzecich.

6. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany terminu Konkursu, jego przerwania lub zawieszenia z ważnych przyczyn niezależnych od Organizatora, a przede wszystkim z powodu zaistnienia zdarzeń uniemożliwiających realizację nagrody.

7. Materiały reklamowo-promocyjne mają jedynie charakter informacyjny. Wiążącą moc prawną mają wyłącznie postanowienia niniejszego Regulaminu.

8. Wszystkie wątpliwości dotyczące Konkursu należy wyjaśniać wyłącznie w formie korespondencji pisemnej na adres Organizatora bądź poprzez oficjalny fan page na portalu Facebook

 

Processed with MoldivIdzie nowe! W tym miesiącu wśród naszych wersji regionalnych pojawia się również Opole! Każde z dziewięciu wydań jak zawsze posiada własną część opowiadającą o historii regionu, jak również część wspólną prezentującą losy naszego kraju, świata oraz historię popkultury. O tym przeczytają Państwo we wszystkich wersjach magazynu:

KRAJ:

 • Polskie psy wojny – Zumbach, Zondek, Gan-Ganowicz. Najemnicy, którzy walczyli z komuną.
 • Nasze kolonie zamorskie – Czy Polska miała szansę stać się globalnym imperium?
 • Tajne pieniądze – Przekręty i kradzieże, czyli skąd czerpał fundusze wywiad PRL-u.
 • Orły zemsty – Dywizjon 303. Polacy wobec Niemców nie mieli litości. 
 • Polski Franciszek – ścieżki kościelnej kariery opolskiego arcybiskupa Alfonsa Nossola
 • Tajemnicze Łączki – Prace ekshumacyjne w miejscach pochówku ofiar UB mówią nam prawdę o bohaterach. 
 • Więzień Gomułka – Profesor Jerzy Eisler o kulisach uwięzienia przyszłego I sekretarza KC PZPR.
 • Morderczy rajd – Jak Byk i Maczuga siali terror w przedwojennej Polsce.
 • Historia roweru – Skąd wzięły się dwukołowce i czemu rower nie zmienił się od 200 lat?
 • „Moja Historia” – Danuta Hübner opowiada o swych europejskich inspiracjach.

ŚWIAT:

 • Agent, który pokonał Hitlera – Richard Sorge, szpieg Stalina
 • Prawdziwy początek wojny – II wojna światowa zaczęła się na Syberii od starcia Japonii z Rosją.
 • Sekrety Bobowej – niewielka wieś koło Krakowa, która zapisała się na kartach chasydyzmu 
 • Richard Strauss – Czy genialny kompozytor kolaborował z III Rzeszą? 
 • Thatcher i pop – Brytyjska muzyka lat 80. była lustrzanym odbiciem władzy
 • Polski łącznik – Felieton Jacka Stawiskiego 

POP:

 •  Sophia Loren – American Dream we włoskim wydaniu
 • Moda, sport i rozrywka – To między innymi: ekskluzywny worek do noszenia szampana, surrealistyczna sofa, czy historia krwawego drinka
 • Podróżnicze kalendarium – Miejsca, które z wielu powodów są „naj”
 • Szynki, kiełbasy, forszmaki – Czyli co polecamy wrzucić na ruszt
 • Marszałek jako wytrawny kochanek – romanse Józefa Piłsudskiego 

Zapraszamy do lektury!

 

okladka_wrocławCo Jagiełło robił w Nowym Jorku? Gdzie odnaleźć można dolnośląskie skarby? Jakie koty niegdyś biegały po Dolnym Śląsku? To wszystko i znacznie więcej w nowym wydaniu Naszej Historii!

REGION:

 • Z Wrocławia na Dach Świata – Uparta, ambitna i piękna, zawsze stawiała sobie wysokie cele. Jaka była Wanda Rutkiewicz.
 • Dolnośląskie skarby – Ten najsłynniejszy, z wrocławskiego Zakrzowa, zaginął. Ale od lat na Dolnym Śląsku wykopuje się kolejne. Gdzie?  
 • Książ i jego tajemnice – Nowy prezes zamku Hochbergów nie wierzy, że ukryto tam bursztynową komnatę.
 • Co Jagiełło robił w Nowym Jorku? – Historyk z Legnicy, dr Krystyna Nowakowska, badała dizeje polskiego pawilonu na Światowej Wystawie w 1939 roku. 
 • Zabójca z Walimia – Ryszard Sobok, ostatni na którym wykonano karę śmierci na Dolnym Śląsku.
 • Zbrodnie na niewinnych – Akcja T4, to kryptonim programu mordowania przez nazistów osób upośledzonych o kalek. Na Dolnym Śląsku też. 
 • I u nas były lwy – Dolnośląscy paleobiolodzy badają historię prehistorycznych kotów w Polsce.

KRAJ:

 • Sowieckie polowanie na Jana Pawła II – Tajne służby komunistów kontra polski papież
 • Gwardia papieża – Opus Dei, Tajemnicza instytucja „wyniesiona na ołtarze” przez Jana Pawła II
 • Polska bomba atomowa – Ściśle tajny, peerelowski program jądrowy z czasów Gierka
 • Zamach na prezydenta –  Ujawniamy kulisy, nieudanego zamachu, którego celem był Stanisław Wojciechowski
 • Czerwono – czarni idą po wolność – Rzecz o polskich anarchistach
 • Kat. Zawód niehonorowy lecz niezbędny – Ścinał, wieszał, łamał kołem, torturował. Musiał też zbierać padlinę, czyścić sztylety i… leczyć. Bez kata niegdyś nie można było się obejść.
 • Cień Hanny Suchockiej – Sylwetka niewidzialnego rzecznika rządu Zdobysława Milewskiego
 • Przemytnicy II Rzeczpospolitej – Biznes na płonących granicach i honorowi przestępcy
 • „Dać szansę lepszym” – O pragmatyzmie w polityce pisze, w specjalnym felietonie dla Naszej Historii, reżyser filmowy Ryszard Bugajski

ŚWIAT:

 • Putin. Narodziny tyrana – Z Drezna na Kreml. Opisujemy początki kariery przyszłego władcy Rosji.
 • Operacja „Gladio” – Tajne organizacje, tworzone w zachodnich państwach, na wypadek przejęcia władzy w Europie przez komunistów
 • Czarnobyl – O tym jak doszło do najgroźniejszej katastrofy atomowej zimnej wojny.
 • Roksolana – Najbardziej wpływowa Polka XVI wieku
 • Białe kaptury, żądne krwi czarnoskórych – Niewyjaśnione zabójstwa Ku- Klux – Klanu
 • Africa Korps Ericha Honeckera –  Felieton Jacka Stawiskiego

POP:

 • Księżna, nie tylko ekranu – Sylwetka Grace Kelly
 • Moda, sport, rozrywka – czyli m.in. co łączy kobiece szpilki i lakier do paznokci? Jak zamknąć ogród miłości we flakonie? Co zrobić ze starymi zabawkami?
 • Kuchnia – Historia słodkości w Rzeczpospolitej i przepisy na stół Wielkanocny
 • Królewska wyliczanka Augusta II Mocnego – Niekończąca się lista oficjalnych metres i nieślubnych dzieci.

Zapraszamy do lektury!

 

kat

O dramacie legendy Górnika Zabrze i górnikach z Chorzowa. O sukcesach śląskiej policji i Ślązakach w polskiej armii. Te i wiele innych opowieści przeczytają Państwo w nowym numerze Naszej Historii.

REGION:

 • Lubański: Szczęście od dramatu dzieli osiem minut – Sylwetka legendy Górnika Zabrze
 • Górnoślązacy w polskiej armii –  losy 90 tysięcy Ślązaków, byłych wehrmachtowców, którzy służyli w Polskich Silach Zbrojnych na Zachodzie
 • Przemilczane katastrofy górnicze PRL-u – Ile naprawdę górników zginęło w katastrofie w chorzowskiej kopalni Barbara – Wyzwolenie? Historycy twierdzą, że więcej niż 100.
 • Ślązacy na tronie Rusi – Wspominamy silny związek Śląska i Rusi Czerwonej w okresie późnego średniowiecza
 • Gadżety PRL-u – Mimo żelaznej kurtyny, staraliśmy się gonić najnowsze, dizajnerske trendy Zachodu
 • Polsko – niemiecka afera znaczkowa – W 1932 roku polska i niemiecka policja udaremniły oszustwo na wielką skalę: nielegalną wytwórnię… znaczków. 

KRAJ:

 • Sowieckie polowanie na Jana Pawła II – Tajne służby komunistów kontra polski papież
 • Gwardia papieża – Opus Dei, Tajemnicza instytucja „wyniesiona na ołtarze” przez Jana Pawła II
 • Polska bomba atomowa – Ściśle tajny, peerelowski program jądrowy z czasów Gierka
 • Zamach na prezydenta –  Ujawniamy kulisy, nieudanego zamachu, którego celem był Stanisław Wojciechowski
 • Czerwono – czarni idą po wolność – Rzecz o polskich anarchistach
 • Kat. Zawód niehonorowy lecz niezbędny – Ścinał, wieszał, łamał kołem, torturował. Musiał też zbierać padlinę, czyścić sztylety i… leczyć. Bez kata niegdyś nie można było się obejść.
 • Cień Hanny Suchockiej – Sylwetka niewidzialnego rzecznika rządu Zdobysława Milewskiego
 • Przemytnicy II Rzeczpospolitej – Biznes na płonących granicach i honorowi przestępcy
 • „Dać szansę lepszym” – O pragmatyzmie w polityce pisze, w specjalnym felietonie dla Naszej Historii, reżyser filmowy Ryszard Bugajski

ŚWIAT:

 • Putin. Narodziny tyrana – Z Drezna na Kreml. Opisujemy początki kariery przyszłego władcy Rosji.
 • Operacja „Gladio” – Tajne organizacje, tworzone w zachodnich państwach, na wypadek przejęcia władzy w Europie przez komunistów
 • Czarnobyl – O tym jak doszło do najgroźniejszej katastrofy atomowej zimnej wojny.
 • Roksolana – Najbardziej wpływowa Polka XVI wieku
 • Białe kaptury, żądne krwi czarnoskórych – Niewyjaśnione zabójstwa Ku- Klux – Klanu
 • Africa Korps Ericha Honeckera –  Felieton Jacka Stawiskiego

POP:

 • Księżna, nie tylko ekranu – Sylwetka Grace Kelly
 • Moda, sport, rozrywka – czyli m.in. co łączy kobiece szpilki i lakier do paznokci? Jak zamknąć ogród miłości we flakonie? Co zrobić ze starymi zabawkami?
 • Kuchnia – Historia słodkości w Rzeczpospolitej i przepisy na stół Wielkanocny
 • Królewska wyliczanka Augusta II Mocnego – Niekończąca się lista oficjalnych metres i nieślubnych dzieci.

Zapraszamy do lektury!

okladka_wielkopolskaKim byli książęta z Beludżystanu? Jak Poznań walczył z powodzią? Jakie tajemnice kryją w sobie morderstwa na Wielkopolsce? To i znacznie więcej  w nowym wydaniu Naszej Historii.

REGION:

 • Prowokator z Poznania – Romuald Gantkowski, aktor i reżyser ośmieszył władze miasta, organizując happening z książętami nieistniejącego Beludżystanu
 • Ostatnia wielka woda w Poznaniu – Sensacyjny fotoreportaż z powodzi w 1924 roku
 • Niezwykle uprzejmi panowie policjanci – czyli o tym jak w Poznaniu powstały pierwsze jednostki antyterrorystyczne
 • Zagazowali pacjentów szpitala – W Owińskach doszło do pierwszego masowego mordu na pacjentach szpitala psychiatrycznego.
 • Zagadkowa śmierć na Fredry – Mijają 32 lata od śmierci Wojciecha Cieślewicza – jedynej ofiary stanu wojennego w Poznaniu.
 • Legenda poznańskiej piątki – Pięciu młodych ludzi od Salezjan oddało życie za Boga i Ojczyznę
 • Napad stulecia na Wildzie – Bandyci użyli broni w starciu z pocztowcami z ambulansu, rabując gotówkę

 KRAJ:

 • Sowieckie polowanie na Jana Pawła II – Tajne służby komunistów kontra polski papież
 • Gwardia papieża – Opus Dei, Tajemnicza instytucja „wyniesiona na ołtarze” przez Jana Pawła II
 • Polska bomba atomowa – Ściśle tajny, peerelowski program jądrowy z czasów Gierka
 • Zamach na prezydenta –  Ujawniamy kulisy, nieudanego zamachu, którego celem był Stanisław Wojciechowski
 • Czerwono – czarni idą po wolność – Rzecz o polskich anarchistach
 • Kat. Zawód niehonorowy lecz niezbędny – Ścinał, wieszał, łamał kołem, torturował. Musiał też zbierać padlinę, czyścić sztylety i… leczyć. Bez kata niegdyś nie można było się obejść.
 • Cień Hanny Suchockiej – Sylwetka niewidzialnego rzecznika rządu Zdobysława Milewskiego
 • Przemytnicy II Rzeczpospolitej – Biznes na płonących granicach i honorowi przestępcy
 • „Dać szansę lepszym” – O pragmatyzmie w polityce pisze, w specjalnym felietonie dla Naszej Historii, reżyser filmowy Ryszard Bugajski

ŚWIAT:

 • Putin. Narodziny tyrana – Z Drezna na Kreml. Opisujemy początki kariery przyszłego władcy Rosji.
 • Operacja „Gladio” – Tajne organizacje, tworzone w zachodnich państwach, na wypadek przejęcia władzy w Europie przez komunistów
 • Czarnobyl – O tym jak doszło do najgroźniejszej katastrofy atomowej zimnej wojny.
 • Roksolana – Najbardziej wpływowa Polka XVI wieku
 • Białe kaptury, żądne krwi czarnoskórych – Niewyjaśnione zabójstwa Ku- Klux – Klanu
 • Africa Korps Ericha Honeckera –  Felieton Jacka Stawiskiego

POP:

 • Księżna, nie tylko ekranu – Sylwetka Grace Kelly
 • Moda, sport, rozrywka – czyli m.in. co łączy kobiece szpilki i lakier do paznokci? Jak zamknąć ogród miłości we flakonie? Co zrobić ze starymi zabawkami?
 • Kuchnia – Historia słodkości w Rzeczpospolitej i przepisy na stół Wielkanocny
 • Królewska wyliczanka Augusta II Mocnego – Niekończąca się lista oficjalnych metres i nieślubnych dzieci.

Zapraszamy do lektury!

 

§ 1

POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Konkurs jest organizowany pod nazwą „Warszawa, Jesień 1939” i jest zwany dalej: „Konkursem”.

2. Organizatorem Konkursu jest Polskapresse, z siedzibą w Warszawie, ul. Domaniewska 41, 02-672 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000002408.

3. Konkurs zostanie przeprowadzony wyłącznie w Internecie, na Facebookowym profilu magazynu Nasza Historia.

4. Konkurs rozpocznie się dnia 3 kwietnia 2014, a zakończy dnia 5 kwietnia 2014 roku (o godzinie 12:00). Wyniki będą podawane każdego dnia trwania konkursu o godzinie 12:00.

§ 2

WARUNKI UCZESTNICTWA W KONKURSIE

 1. Uczestnikiem Konkursu („Uczestnik”) może być każda osoba fizyczna, która posiada pełną zdolność do czynności prawnych i jest/zostanie Fanem profilu magazynu Nasza Historia na Facebooku, z zastrzeżeniem ust. 2 i 3 poniżej. Przez Fana rozumie się osobę, która kliknęła „Lubię to” na profilu magazynu Nasza Historia i tym samym zyskała status Fana

2. Osoby ograniczone w zdolności do czynności prawnych biorą udział w Konkursie za zgodą swojego przedstawiciela ustawowego lub opiekuna prawnego.

3. W konkursie nie mogą brać udziału pracownicy Organizatora ani członkowie najbliższej rodziny pracowników tych podmiotów. Przez członków najbliższej rodziny rozumie się wstępnych, zstępnych, rodzeństwo, małżonków, małżonków rodzeństwa, rodziców małżonków, kuzynów i osoby pozostające w stosunku przysposobienia.

§ 3

NAGRODY I ZASADY UCZESTNICTWA W KONKURSIE

1. Nagrodą w Konkursie są trzy egzemplarze albumu „Warszawa, Jesień 1939” wydana przez Polskapresse.

2. O zwycięstwie decyduje najszybsze i poprawne wykonanie zadania konkursowego.

3. Jeden dzień trwania Konkursu to jedno zadanie konkursowe i jedna nagroda do zdobycia.

4. Zadanie konkursowe polega na udostępnieniu przez użytkownika na swoim profilu na Facebooku konkursowego Historycznego Zdjęcia Dnia oraz przesłanie, w prywatnej wiadomości na Facebooku do Naszej Historii odpowiedzi jakie miejsce przedstawia zdjęcie konkursowe.

6. Zdobywca nagrody zostanie powiadomiony o wygranej w prywatnej wiadomości, jak również jego imię i pierwsza litera nazwiska zostaną ujawnione na publicznym profilu Naszej Historii, każdego dnia trwania konkursu o godzinie 12:00

7. Celem potwierdzenia chęci przyjęcia nagrody, powiadomiony Zdobywca powinien w terminie 3 (trzech) dni od dnia wysłania powiadomienia przesłać swoje dane adresowe, pod rygorem przepadnięcia prawa do nagrody.

8. Nagroda zostanie wydana zgodnie z przepisami Ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych z dnia 26 lipca 1991 r. (Dz. U. z 2000 r., Nr 14, poz.176).

9. Przekazanie nagrody nastąpi drogą pocztową.

 

§ 4

DANE OSOBOWE UCZESTNIKÓW KONKURSU

Dane osobowe

 1. Akceptując treść niniejszego regulaminu i biorąc udział w Konkursie uczestnik wyraża zgodę na  przetwarzanie swoich danych osobowych podanych Organizatorowi w poniższym zakresie. Podane dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych przez Polskapresse Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Domaniewskiej 41, 02-672 Warszawa, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000002408 z kapitałem zakładowym w wysokości 42.000.000,00 PLN, NIP 522-01-03-609 dla celów organizacji i przeprowadzenia Konkursu, wyłonienia i powiadomienia ewentualnych zwycięzców oraz przekazania nagród. Podanie danych jest dobrowolne jednak konieczne do wzięcia udziału w Konkursie.
 2.  Polskapresse Sp. z o.o. informuje, że jest administratorem danych osobowych w rozumieniu w/w ustawy. Właściciel danych ma prawo do wglądu do swoich danych oraz ich poprawiania w siedzibie Polskapresse Sp. z o.o. Nadto właściciel danych ma prawo w każdym czasie wyrazić sprzeciw co do przetwarzania jego danych przez Spółkę w zakresie dozwolonym przez w/w ustawę. Z uwagi na względy bezpieczeństwa we wszystkich tych sprawach właściciel danych winien osobiście zwracać się do Polskapresse Sp. z o.o. na piśmie.
 3. Nadesłanie zgłoszenia do Konkursu oznacza akceptację warunków Konkursu i Regulaminu, oraz zgodę na publikację imienia i pierwszej litery nazwiska.

 

§ 5

REKLAMACJE

1. Reklamacje związane ze sposobem przeprowadzenia Konkursu będą przyjmowane w formie pisemnej w siedzibie Organizatora, w terminie do 7 dni od momentu poinformowania o wynikach Konkursu. Prawo do złożenia reklamacji przysługuje jedynie uczestnikom Konkursu.

2. Reklamacje będą rozpatrywane w terminie do 14 dni od daty ich otrzymania. O wyniku postępowania reklamacyjnego osoby zgłaszające reklamacje zostaną powiadomione pisemnie niezwłocznie po ich rozpatrzeniu.

3. Po wyczerpaniu postępowania reklamacyjnego uczestnikowi przysługuje prawo do dochodzenia nieuwzględnionych roszczeń w sądzie właściwym dla siedziby Organizatora.

 

§ 6

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Organizator zastrzega sobie prawo do niewydania nagrody w przypadku pozostającego w związku z Konkursem naruszenia przez Uczestnika przepisów Regulaminu lub powszechnie obowiązujących przepisów prawa.

2. W kwestiach nieuregulowanych znajdują zastosowanie odpowiednie postanowienia Kodeksu Cywilnego.

3. Wszelkie spory powstałe na tle wykonania niniejszego Regulaminu rozstrzyga Sąd.

4. Niniejszy Regulamin dostępny jest do wglądu w serwisie internetowym http://blogi.polskatimes.pl/naszahistoria/ oraz w siedzibie Organizatora Konkursu.

5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za działanie lub zaniechanie uczestników Konkursu oraz osób trzecich.

6. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany terminu Konkursu, jego przerwania lub zawieszenia z ważnych przyczyn niezależnych od Organizatora, a przede wszystkim z powodu zaistnienia zdarzeń uniemożliwiających realizację nagrody.

7. Materiały reklamowo-promocyjne mają jedynie charakter informacyjny. Wiążącą moc prawną mają wyłącznie postanowienia niniejszego Regulaminu.

8. Wszystkie wątpliwości dotyczące Konkursu należy wyjaśniać wyłącznie w formie korespondencji pisemnej na adres Organizatora bądź poprzez oficjalny fan page na portalu Facebook