Archiwa tagu: Jadwiga Staniszkis

Dziś jesteśmy na bardzo wysokim C. Przegląd generalnie o… Polsce. Autorzy – pierwsza liga i ekstraklasa. Ostrzeżenie: lektura tekstów z ostatniego tygodnia może skutkować kolizjami drogowymi – pamiętajmy więc, że troska o stan kraju źle wpływa na poziom skupienia kierowców.

_____________________

MATYJA W NOWEJ KONFEDERACJI: Jesteśmy krajem tysiąca strategii bez jakiejkolwiek własnej myśli strategicznej. Bez pomysłu na to, z czym musimy wyjść z okresu finansowania unijnego. Polska jest obecnie krajem setek, jeśli nie tysięcy strategii. Dokumenty o takiej nazwie spotykamy na stronach gmin, powiatów i regionów, ministerstw i uczelni. Strategie wypromowały nowe słowa, związki frazeologiczne, cały zestaw sloganów, które często nie niosą dającej się przetłumaczyć na potoczny język treści. Stanowią system znaków pozwalających jedynie na stwierdzenie, że autor dokumentu należy do kręgu „wtajemniczonych” w europejską nowomowę i rytuały eksperckie. (…) Jednak cały ten „przemysł tworzenia strategii”, który sam sobie wydaje się niezwykle kreatywny, daje bardzo smutne i nudnawe przedstawienie. Strategie różnią się od siebie nieznacznie, czasami można odnieść wrażenie, że czytamy jeden wielki tekst opętanego wizją własnej sprawczości autora. Ta jednolitość ma swoje źródło w fakcie, że wszystkie teksty ożywia jedna myśl: maksymalizacja absorpcji środków unijnych poprzez możliwie pełne wpisanie się w logikę strategii unijnych.- to tylko sam początek świetnego aż do ostatniej kropki tekstu „Jak się wyrwać ze strategicznej głupawki” politologa Rafała Matyi opublikowanego przez Nową Konfederację.

_____________________

WALICKI W KULTURZE LIBERALNEJ: Liberałowie muszą walczyć z wypaczonymi interpretacjami pojęcia liberalizmu. W Polsce dominuje rozumienie liberalizmu jako doktryny stricte ekonomicznej, jako apologii wolnego rynku. W najnowszej książce Leszka Balcerowicza, rzekomo poświęconej liberalizmowi, nie ma żadnych myślicieli, których ja uważam za klasyków liberalizmu – na przykład Isaiaha Berlina czy Johna Rawlsa. Są za to ideologowie amerykańskiej prawicy, choć nie są w ogóle liberałami, tylko anarchokapitalistami.- to m.in. mówi profesor Andrzej Walicki w wielowątkowej rozmowie z Łukaszem Pawłowskim w Kulturze Liberalnej. Tygodnik KL całkiem słusznie określił tę rozmowę mianem Wywiadu Miesiąca.

_____________________

STANISZKIS W REBELYI (I NOWEJ KONFEDERACJI): Niskie płace, nieozusowane umowy i masowa emigracja to strukturalne źródła przyszłego kryzysu. Wzrost podatków jako remedium zdusi kruchy wzrost. A państwo polskie, inaczej niż w Chinach, coraz bardziej się upartyjnia. I skraca horyzont decyzji. Unikając, odwrotnie niż nad Żółtą Rzeką, poważnej dyskusji o fundamentalnych zagrożeniach. – tak Jadwiga Staniszkis wysyła polską klasę polityczną na lekcje… do Pekinu. Tekst opublikowały i Rebelya, i (pierwotnie Nowa Konfederacja). Tu jeszcze link do pełnego wydania tego tygodnia internetowego, bo jest to naprawdę ciekawa, a wciąż dość nowa propozycja.

_____________________

O DEMOKRACJI BEZPOŚREDNIEJ I KONSULTACYJNEJ – ZAKROCZYMSKI W KONTAKCIE: Zarządzanie wielomilionowym państwem przy pomocy demokracji bezpośredniej już dawno uznano za niemożliwe. Okazuje się, że nie do utrzymania jest także równoległe istnienie w codziennej praktyce instrumentów demokracji bezpośredniej i przedstawicielskiej. Jednakże ta ostatnia nie może prawidłowo funkcjonować bez zaufania wyborców do swoich przedstawicieli. Coraz częściej pojawiające się obywatelskie inicjatywy ustawodawcze i wnioski o referenda zdają się potwierdzać tezę o kryzysie tego zaufania, a rozpaczliwe próby podłączania się polityków opozycji pod obywatelskie inicjatywy są tylko kolejnym argumentem, który za nią świadczy. Jeśli więc chcemy, aby nasze państwo funkcjonowało skutecznie, a jednocześnie zachowało swój demokratyczny charakter, potrzebne jest znacznie szersze otwarcie się polityków na potrzeby wyborców i uwzględnianie ich w codziennej praktyce rządzenia. – tak m.in. pisze Stanisław Zakroczymski w tekście ‚Problem z wolą ludu” w Magazynie Kontakt

_____________________

O DEMOKRACJI BEZPOŚREDNIEJ I KONSULTACYJNEJ – CZARNACKA W LEWICY24:  Konsultacje stały się punktem zapalnym, kruszejącym spoiwem polskiej umowy społecznej. Głęboka rewizja i rekonstrukcja (lub wręcz konstrukcja) mechanizmów konsultacyjnych na różnych poziomach i w różnych kontekstach jest w tej chwili niezbędna z punktu widzenia pikujących w dół poziomów zaufania społecznego. Nowe technologie umożliwiają nowe formy organizacji procesu konsultacyjnego i włączanie weń szerszej liczby obywateli i organizacji. Reprezentatywne centrale związkowe udowodniły, że mają kompetencje i potencjał do ustawicznych konsultacji procesu politycznego w kraju, a być może Unii Europejskiej.

Jednocześnie sfera publiczna lub opinia publiczna, zapośredniczające stanowisko i wkład obywateli w tradycyjnej demokracji, w Polsce nie spełnia swojej funkcji. Dyskursywny „rząd dusz” sprawowany jest przez podmioty medialne związane z ugrupowaniami, które zrezygnowały z politycznego znaczenia na rzecz bycia „beneficjentami transformacji”, lub uzależnione od partii aktualnie rządzącej. Ten trend co prawda odwraca się dzięki upowszechnianiu się dziennikarstwa internetowego, niskobudżetowych niezależnych mediów, wciąż jednak nie mogą one skutecznie rywalizować z koncernami medialnymi typu Polsat, Agora, ITI itp. pod względem możliwości działania i zasięgu.- to Agata Czarnacka w interesującym tekście „O demokrację konsultacyjną”  na łamach Lewicy24.

_____________________

O PISANIU W RES PUBLICE I STUDIU OPINII: W Studiu Opinii ładny esej Krzysztofa Mroziewicza z klucza „o sztuce powieści”, powiedzmy. W Res Publice natomiast ciekawy tekst Piotra Czerkawskiego o sztuce prowadzenia wywiadu.

_____________________

O INTERNECIE W RACJONALIŚCIE: Wyjątkowo fachowo napisana historia polskiego internetu (od tej technicznej strony). Tekst Wojciecha Terleckiego na łamach portalu Racjonalista.pl.

_____________________

POSŁAJKO W NOWYCH PERYFERIACH: Ten fenomen „odrodzenia narodowego” pokazuje dobitnie, że projekt „anty-faszystowski” (przynajmniej w wersji mainstreamowej, o wersji „bojówkowej” wiem niewiele, więc nie będę się wypowiadał) poniósł całkowitą klęskę. Po 20 latach tropienia prawdziwych i wyimaginowanych faszystów, pisania listów do gazet i donosów do prokuratury, idee narodowe są w pełnym rozkwicie. Zaś dyskurs anty-faszystowski uległ całkowitej kompromitacji – rzucanie epitetem „faszysty” czy też „antysemity” w każdego kto miał jakkolwiek prawicowe poglądy (jeśli wierzyć Cezaremu Michalskiemu, mianem antysemity określono kiedyś konserwatywnego liberała Legutkę) sprawiło, że to określenie całkowicie się zbanalizowało, straciło treść. Po drugie, „walka z faszyzmem” w wydaniu osób i organizacji ją uprawiających miała charakter całkowicie naskórkowy, ignorowała przyczyny istnienia taki postaw, a dodatkowo cechowała się (i nadal cechuje) myśleniem życzeniowym – na zasadzie: „jeśli powiemy głośno że faszyzm jest zły i nie pozwolimy się złym ludziom pokazywać w mediach, to problem zniknie” – pisze Krzysztof Posłajko w obszernym tekście na łamach Nowych Peryferii. W tekście będącym lewicową refleksją po Marszu Niepodległości.

_____________________

KSIĄŻKA GAWINA W KRYTYCE: Komandosi”, tak jak walterowcy, uważają się za komunistów czy też ludzi lewicy, dla których zaangażowanie jest moralnym imperatywem („zbawianie świata”, o którym wspomina Kuroń). Zaangażowanie polityczne, rozumiane jako walka o ideały lewicy, staje się tożsame z zaangażowaniem etycznym, czyli walką ze złem, kłamstwem w obronie prawdy, słabszych, krzywdzonych itd. Jest ono możliwe tylko w ramach niewielkiej grupy połączonej bardzo silnymi więziami przyjacielskimi („miłość” u Kuronia).To dlatego działalność polityczna może łączyć się w naturalny sposób z życiem towarzyskim. Polityka, przyjaźń, miłość, wspólne akcje publiczne i prywatki stają się tylko aspektami istnienia tej samej wspólnoty. Stają się częścią stylu życia, organicznymi elementami jednolitej egzystencjalnej całości – tak pisze o „komandosach” Dariusz Gawin w swej nowej książce „Wielki zwrot. Ewolucja lewicy i odrodzenie idei społeczeństwa obywatelskiego 1956–1976″ Obszerny jej fragment publikuje Dziennik Opinii Krytyki Politycznej.

_____________________

KSIĄŻKA ZYBERTOWICZA W REBELYI:  Jak historycy napiszą o Donaldzie Tusku? Mając szansę umocnić polskie państwo (ogromny zastrzyk środków z Unii), osłabił je, zdegradował. Bo najpierw nie mieliśmy państwa – zabory, I i II wojna, komunizm, wstrząs transformacyjny, częściowo ograniczenie suwerenności w związku z wejściem do NATO i UE. Potem, po sztucznie nakręconym szoku projektu IV RP, przychodzi do władzy człowiek, który ma duży kapitał zaufania, poparcie, ba, budzi nawet entuzjazm wielu środowisk. I uznaje, że jedyne, co może zrobić, to zapewnić „ciepłą wodę w kranie”, czyli w istocie ułatwiać dalszy demontaż tego podstawowego dobra wspólnego, jakim jest nasze państwo – to z kolei cytat z książkowego wywiadu Joanny Lichockiej z Andrzejem Zybertowiczem „III RP. Kulisy systemu”. Fragment książki publikuje Rebelya.

_

_____________________

To wszystko w tym odcinku. Nieodmiennie natomiast zapraszam do czytania wielu innych – bardzo czytania wartych! – tekstów, które w trakcie pracy nad kolejnymi odsłonami Przeglądu codziennie dodaję do naszego sieciowego magazynu.*

MAGAZYN PRZEGLĄD IDEI* MOŻNA ZAWSZE CZYTAĆ TUTAJ:

PRZEGLADIDEI.PL

Linki do najciekawszych tekstów udostępniam również stale na Twitterze: @PRZEGLADIDEI. Na stronie Przeglądu na Facebooku: FACEBOOK.COM/PRZEGLADIDEI codziennie informuję zaś o nowych wpisach na blogu i o aktualizacjach Flipboardowego magazynu. Zapraszam!


*Magazyn Przegląd Idei na Flipboardzie to najwygodniejszy zbiór tekstów wybranych do tego przeglądu. Jest aktualizowany codziennie – najnowsze teksty znajdziemy zawsze na początku. Możemy go czytać w niemal każdej komputerowej (lub mobilnej) przeglądarce. Używamy wtedy klawiszy strzałek, przewijania lub odpowiednich gestów, by “przerzucać” kolejne strony. Kliknięcie na tytuł  otwiera natomiast dany tekst w takiej postaci, w jakiej udostępnił go wydawca. Użytkownicy smartfonów i tabletów z systemami iOS (Apple) oraz Android (dowolna marka) mogą natomiast czytać i subskrybować (konieczne jest do tego konto na Flipboardzie) magazyn Przegląd Idei także w dedykowanej na te urządzenia aplikacji. Aktualny magazyn znajdziemy zawsze pod adresem PRZEGLADIDEI.PL . Flipboard nie pobiera żadnych opłat od czytelników.