Archiwa tagu: Michał Wróblewski

Tym razem Przegląd nieco w tle wydarzeń na Ukrainie. Za nimi jesteśmy w stanie nadążyć tylko we fliboardowym Magazynie Przeglądu Idei – gdzie codziennie trafia po kilkanaście tekstów Na szczęście jednak – do tego on właśnie służy.


 UKRAINA, EUROMAJDAN: Ten temat zasługiwałby oczywiście na osobne wydanie Przeglądu. W telegraficznym tylko skrócie: Naprawdę wiele gorących wiadomości i komentarzy z Ukrainy znajdą Państwo na łamach Dziennika Opinii Krytyki Politycznej, który w przeciwieństwie do sporej części większych mediów ma nawet swych ukraińskich  korespondentów, w tym pobitego w niedzielę przez milicję Pawła Pieniążka. Szczerze wyznam, że w ostatnich dniach dowiedziałem się właśnie z tego źródła naprawdę sporo o sytuacji w Kijowie.

Ciekawie także w ostatnim, przedszczytowym jeszcze, wydaniu Kultury Liberalnej – tam opinie Zdzisława Najdera, Pawła Kowala i Romana Kabaczija Ale na tym nie koniec, kłaniają się jeszcze m.in. Liberte! (Marcin Święcicki), Instytut Obywatelski (Tomasz Stryjek), Rebelya (Marcin Herman), czy Res Publica (Wojciech Przybylski). Polecam!


  STANISZKIS W RZECZACH WSPÓLNYCH: „Komunizm pokazał, że system oparty na wewnętrznej tylko racjonalności (której standardem była zgodność z ideologią) i na totalitarnej wizji „podmiotu historycznego” (partii-państwa), który – ze względu na „wiedzę” – zastępuje realne podmioty społeczne, prowadzi, właśnie ze względu na sposób zorganizowania, do degradacji, demoralizacji i absurdu. Postkomunizm łączy z tamtym systemem brak zdolności teoretyzowania na własny temat. Wtedy chodziło o ideologiczną genezę. Dzisiaj – o niezdolność do uchwycenia własnej swoistości, w tym wyzwań naszej fazy rozwoju (i tworzenia rozwiązań, które by na owe wyzwania odpowiadały).To jeden z głównych powodów, obok niskiej jakości elit politycznych, utraty przez Polskę podmiotowości. ” – to fragment tekstu Jadwigi Staniszkis o polskiej „zdolności do formowania własnej polityki” w Rzeczach Wspólnych.


 WIGURA W KULTURZE LIBERALNEJ o „IDZIE”: jeśli pójdziemy tropem samej debaty o filmie, to trzeba powiedzieć, że ustawienie dyskusji na osi estetyka-polityka wydaje się wynikiem nieporozumienia, i to z dwóch powodów. Po pierwsze, nie sposób zrobić filmu o stosunkach polsko-żydowskich, który nie dotyczyłby historii i wyborów moralnych. Film o zakonnicy-Żydówce i jej ciotce – stalinowskiej prokuratorce – naturalnie wpisuje się w trwającą od wielu lat dyskusję i trudno utrzymywać, że pozostaje poza nią. W tym sensie nie zgadzam się z Krzysztofem Świrkiem, który pisał, że jeśli istnieje jakiś klucz do tego filmu, to jest to klucz artystyczny, a nie historyczny czy rozliczeniowy. Ale, po drugie, warto mówić o „Idzie” jako filmie o historii i wyborach moralnych, a nie dziele politycznym lub niepolitycznym. Nie warto rozszerzać pojęcia polityki do tego stopnia, że obejmuje wszystko (a zatem, być może, nie obejmuje niczego) – tak m.in. pisze Karolina Wigura w b. ciekawym tekście podsumowującym spory o „Idę” Pawła Pawlikowskiego.


MAGIEROWSKI W NOWEJ POLITOLOGII: „Mimo pozornej bezbarwności i braku charyzmy, Rajoy jak dotąd radzi sobie dość sprawnie. Aczkolwiek na początku jego rządów wielu obserwatorów przewidywało, że w Partii Ludowej może dojść do przewrotu, a Rajoy zostanie zastąpiony przez kogoś bardziej „medialnego” i skutecznego w politycznym marketingu. Rajoy jednak przetrwał. Ma duże szanse na drugą kadencję” – Marek Magierowski podsumowuje półmetek rządów Mariano Rayoya w Hiszpanii na łamach Nowej Politologii


KOZŁOWSKA-RAJEWICZ W KRYTYCE: Donald Tusk nie jest ideologiem, wielokrotnie to publicznie powtarzał. Nie ma ambicji, żeby jakąś ideą publicznie kogoś zarażać, on chce jak najlepiej zarządzać państwem, żeby jak najwięcej ludzi było szczęśliwych i żeby prawo było przestrzegane.(…) Platforma nigdy nie była i przypuszczam, że nigdy nie będzie „żarliwa” w promowaniu jakiejś konkretnej ideologii. Od ideologii, od „porywania duszy”, są m.in. kościoły. Mogą być oczywiście świeckie ideologie, które ludzi porywają, mogą się one przekształcać w partie polityczne, tak jest przecież po prawej stronie z „religią smoleńską”. Ale zadaniem państwa nie jest szerzenie jakiejś konkretnej ideologii, nawet takiej, która jest uznana w większości rządowej za słuszną, tylko zarządzanie całym społeczeństwem, w którym są przecież reprezentowane bardzo różne poglądy. Takie zarządzanie, żeby wszystkie te poglądy, o ile one nie są krzywdzące dla drugiego człowieka, o ile nie łamią obowiązującego prawa – mogły się zmieścić w państwie. Państwo, które wyklucza pewnych obywateli z powodu wyznawanych przez nich poglądów to jest państwo, które przeczy konstytucji, przeczy podstawowym wartościom, na które kiedyś się umówiliśmy – tak Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, pełnomocnik rządu ds równościowych, opisuje swoją partię w rozmowie z Cezarym Michalskim w Dzienniku Opinii KP.


 GOSEK O TEATRZE STARYM W NOWYCH PERYFERIACH: W konflikcie narosłym wokół działalności Jana Klaty i wokół czwartkowego protestu jak w soczewce skupiają się tak naprawdę wszystkie problemy polskiego teatru i środowisk opiniotwórczych (także teatralnych): zamknięcie się na widzów, ideowa „hermetyczność”, nieumiejętność podejmowania dialogu, wreszcie paternalizm wobec części społeczeństwa. Spektakle, które można oglądać w Starym Teatrze nie mają na celu rozpoczęcia dyskusji, nie chcą być wyzwaniem dla publiczności postrzeganej w kategoriach pewnej zbiorowości, a nie grupy docelowej o określonych poglądach i światopoglądzie – to fragment komentarza Darii Gosek z Nowych Peryferii do sytuacji w Teatrze Starym.


 GDULA O „CZOŁGANIU SIĘ DO WYBORÓW” W KRYTYCE: Tusk powtórzył gamy, które gra już od dawna. Platforma przeprowadziła Polskę przez kryzys i jest to wielkie osiągnięcie na skalę europejską. Jeśli nie będzie rządzić PO, to będzie rządzić PIS, a to będzie oznacza konflikty i roztrwonienie dotychczasowego dorobku. Jeśli Tusk pozostanie u steru, to Polska będzie miała innowacyjną i konkurencyjną gospodarkę – tak Maciej Gdula podsumowuje w Dzienniku Opinii KP „trzecie expose” Donalda Tuska.


 SPÓR O WAWEL NA ŁAMACH RACJONALISTY:  Interesujący materiał Mateusza Agnosiewicza o „największej wojnie religijnej” II RP.


GENERAŁ KOZIEJ W  DETALKS: „Dziś polskie wojsko jest starą panną czy przeciwnie: młodą dziewczyną z potencjałem?

(chwila milczenia) Myślę, że jest dojrzałą kobietą. Taką, która zdążyła poznać nowe środowisko, nowych „przyjaciół”. Mówię o naszym wstąpieniu do NATO, jako pewnej czasowej cezurze. W Sojuszu Północnoatlantyckim panna o imieniu „wojsko polskie” osiągnęła dojrzałość. Zresztą wstąpiła w ten związek dobrowolnie. W PRLu ta „panna” była zmuszona żyć w małżeństwie niechcianym…

…w którym małżonek nie płacił alimentów.
Ale trzeba było jakoś żyć i funkcjonować w tym związku. Oczywiście mówimy tu o naszym sąsiedzie ze Wschodu. Układ Warszawski był małżeństwem z rozkazu. Kiedyś tak było: ojcowie wydawali swoje córki za mąż na siłę. Z nami zrobiono tak w Jałcie. Ciekawego porównania swoją drogą panowie użyli, podoba mi się.

W 1989 roku bierzemy rozwód…
…i, używając już nieco mniej bajkowych porównań, funkcjonowaliśmy przez dekadę w warunkach samodzielności strategicznej. Natomiast ostatnie 15 lat, od wstąpienia do NATO, było czasem, kiedy polska armia ostatecznie „wtopiła się” w tę sojuszniczą machinę. Nie mamy kompleksów. Jesteśmy armią równorzędną w stosunku do naszych europejskich partnerów.” – to fragment obszernej rozmowy Kuby Dobroszka i Michała Wróblewskiego z gen. Stanisławem Koziejem, szefem BBN, opublikowanej przez magazyn Detalks. W ostatnich wydaniach Detalks (które nam odrobinę umknęły) są też ciekawe wywiady m.in. z Aleksandrem Smolarem i Stanisławem Piętą z PiS. Bardzo polecamy!


To wszystko w tym odcinku. Nieodmiennie natomiast zapraszam do czytania wielu innych – bardzo czytania wartych! – tekstów, które w trakcie pracy nad kolejnymi odcinkami Przeglądu codziennie dodaję do naszego sieciowego magazynu.*

MAGAZYN PRZEGLĄD IDEI* MOŻNA ZAWSZE CZYTAĆ TUTAJ:

PRZEGLADIDEI.PL

Linki do najciekawszych tekstów udostępniam również stale na Twitterze: @PRZEGLADIDEI. Na stronie Przeglądu na Facebooku: FACEBOOK.COM/PRZEGLADIDEI codziennie informuję zaś o nowych wpisach na blogu i o aktualizacjach Flipboardowego magazynu. Zapraszam!


*Magazyn Przegląd Idei na Flipboardzie to najwygodniejszy zbiór tekstów wybranych do tego przeglądu. Jest aktualizowany codziennie – najnowsze teksty znajdziemy zawsze na początku. Możemy go czytać w niemal każdej komputerowej (lub mobilnej) przeglądarce. Używamy wtedy klawiszy strzałek, przewijania lub odpowiednich gestów, by “przerzucać” kolejne strony. Kliknięcie na tytuł  otwiera natomiast dany tekst w takiej postaci, w jakiej udostępnił go wydawca. Użytkownicy smartfonów i tabletów z systemami iOS (Apple) oraz Android (dowolna marka) mogą natomiast czytać i subskrybować (konieczne jest do tego konto na Flipboardzie) magazyn Przegląd Idei także w dedykowanej na te urządzenia aplikacji. Aktualny magazyn znajdziemy zawsze pod adresem PRZEGLADIDEI.PL . Flipboard nie pobiera żadnych opłat od czytelników.