Miesięczne archiwum: Styczeń 2016

Przyszłość jest w innowacyjności. Zaskakujące, że ta oczywistość nie jest to domena państw należących do Unii Europejskiej. Polska zaś znajduje się na końcu listy innowacyjnych państw wspolnoty. Jest to w znaczącej dysproporcji do wydatków na te cele, ciekawe…..

Do walki o podniesienie innowacyjności w Polsce włączyła się Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości. Wspiera ona polski przemysł. Kiedyś zajmowała się głównie restrukturyzacjami. Teraz przeszedł czas na zmianę w strategii. W 2015 roku Agencja przeznaczyła 120 mln zł na wsparcie innowacyjności w dużych przedsiębiorstwach i ponad 60 mln zł na perspektywiczne projekty w małych i średnich firmach.

Nowa strategii Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości do 2020 roku opiera na trzech filarach: innowacyjności, restrukturyzacjach i inwestycjach. Jednak główny nacisk ma być położony na na pierwszy element. Ma temu służyć Ekosystem ARP składający się z trzech elementów funduszu ARP Ventrure, wsparcia dla dużych firm i platformy transferu technologii.

Zdaniem Michała Szaniawskiego wiceprezesa Agencji Rozwoju Przemysłu „jedną z barier rozwoju innowacyjności w Polsce jest brak środków na tzw. drugą rundę finansowania, czyli po zakończeniu badań, a w momencie wprowadzania produktu na rynek.” Stąd właśnie idea funduszu ARP Ventrure, który już w przeciągu roku działalności przeanalizował ponad 200 projektów, zrealizował 5 transakcji na kwotę 60,39 mln oraz objął status obserwatora w 4 spółkach.

Według ARP kolejną bariera rozwoju innowacyjności jest braku komunikacji nauki z przemysłem, ale także pomiędzy przedsiębiorstwami. Panuje przekonanie, że podmioty funkcjonujące na rynku, nie potrafią komunikować wzajemnych potrzeb i możliwości. Rozwiązaniem a być stworzona przez ARP Platforma Transferu Technologii – system zapewniający pomoc w animacji transakcji opartych o transfer technologii, zarówno z nauki do przemysłu, jak i pomiędzy organizacjami. W bazie znajduje się ponad 700 zgłoszonych technologii i bardzo dużo współpracujących podmiotów, w tym największe spółki Skarbu Państwa.

Życzę ARP jak i wszystkim innym podmiotom, sukcesu na polu wspierania inowacyjości. Wątpię jednak aby do niego doszło. Gołym okiem widać, że wszyscy chcą wspierać innowacyjność, a mało kto chce się nią zajmować. Gdyby było to takie proste, to wszystkie kraje Unii Europejskiej byłyby liderami w tej dziedzinie, a tak nie jest, co raczej oznacza, że jest generalnie dużo poważniejsze wyzwanie niż się może wydawać.

Są ludzie, którzy żyją na obrzeżach rzeczywistości, choć są to osoby wielkie i szlachetne, to światła jupiterów nie są na nich skoncentrowane. Dziwne to zjawisko i smutne. Dotyczy ono między innymi Delfiny Krasickiej, wspaniałej kobiety, utalentowanej artystki, a przede wszystkim Człowieka.

Dlatego właśnie bardzo ucieszyło mnie wydanie albumu artystycznego „Delfina Krasicka życie i twórczość”. Wydawnictwo jest sugestywnym i bardzo oryginalnym świadectwem dorobku twórczego artystki. W rzeczywistości nazywała się Delfina Maria Benigna Sofia Dorotea Eduvigis z hr Lubicz-Orłowskich hr. Ignacowa z Siecina Krasicka. Dla niej życie było pasją, której oddała się w całości i to w bardzo szlachetny sposób. Jej życiowym motto było: „Tworzyć, służyć sztuce i artystom”. Tej idei była wierna do końca życia. Tworzyła wspaniałe gobeliny, wspierała innych artystów oraz wiele akcji społecznych, stworzyła unikatową Galerię Delfiny, w której Jej Duch, króluje do dzisiaj. Publikacja zawiera też zdjęcia prac artystycznych.

Warto w tym miejscu przypomnieć też biografię Delfiny Krasickiej. Urodziła się 2 października 1944 roku, w Buenos Aires, w polsko–argentyńskiej rodzinie jako córka hr. Karola-Stefana i Róży z hr. Sobańskich. Już jako dziecko przejawiała duży talent i charakterystyczne cechy swej osobowości: chęć niesienia pomocy biednym i potrzebującym. W latach 60 – tych XX w. wróciła do Polski. Wtedy zajęła się tkactwem artystycznym. W 1999 roku wraz ze swą przyjaciółką, znaną malarką Anną Trochim, założyła na warszawskim Powiślu Galerię Delfiny non profit oraz Fundację Artystyczną Delfiny Krasickiej. Odnosiła coraz większe sukcesy twórcze: jej gobeliny i tkaniny nasycone feerią barw wywoływały powszechne uznanie i podziw. Równocześnie znana była z aukcji charytatywnych m.in. aukcji na rzecz Fundacji Hospicjum Onkologicznego w Warszawie, Ogólnopolskiej aukcji dzieł sztuki na rzecz powodzian. Zainteresowanych poznaniem Delfiny Krasickiej odsyłam do ksiązki oraz impresji filmowej zrealizowanej przez Rafała Geremka dostępnej pod adresem:
https://www.youtube.com/watch?v=hQrR735o3WU