Przyszłość jest w innowacyjności. Zaskakujące, że ta oczywistość nie jest to domena państw należących do Unii Europejskiej. Polska zaś znajduje się na końcu listy innowacyjnych państw wspolnoty. Jest to w znaczącej dysproporcji do wydatków na te cele, ciekawe…..

Do walki o podniesienie innowacyjności w Polsce włączyła się Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości. Wspiera ona polski przemysł. Kiedyś zajmowała się głównie restrukturyzacjami. Teraz przeszedł czas na zmianę w strategii. W 2015 roku Agencja przeznaczyła 120 mln zł na wsparcie innowacyjności w dużych przedsiębiorstwach i ponad 60 mln zł na perspektywiczne projekty w małych i średnich firmach.

Nowa strategii Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości do 2020 roku opiera na trzech filarach: innowacyjności, restrukturyzacjach i inwestycjach. Jednak główny nacisk ma być położony na na pierwszy element. Ma temu służyć Ekosystem ARP składający się z trzech elementów funduszu ARP Ventrure, wsparcia dla dużych firm i platformy transferu technologii.

Zdaniem Michała Szaniawskiego wiceprezesa Agencji Rozwoju Przemysłu „jedną z barier rozwoju innowacyjności w Polsce jest brak środków na tzw. drugą rundę finansowania, czyli po zakończeniu badań, a w momencie wprowadzania produktu na rynek.” Stąd właśnie idea funduszu ARP Ventrure, który już w przeciągu roku działalności przeanalizował ponad 200 projektów, zrealizował 5 transakcji na kwotę 60,39 mln oraz objął status obserwatora w 4 spółkach.

Według ARP kolejną bariera rozwoju innowacyjności jest braku komunikacji nauki z przemysłem, ale także pomiędzy przedsiębiorstwami. Panuje przekonanie, że podmioty funkcjonujące na rynku, nie potrafią komunikować wzajemnych potrzeb i możliwości. Rozwiązaniem a być stworzona przez ARP Platforma Transferu Technologii – system zapewniający pomoc w animacji transakcji opartych o transfer technologii, zarówno z nauki do przemysłu, jak i pomiędzy organizacjami. W bazie znajduje się ponad 700 zgłoszonych technologii i bardzo dużo współpracujących podmiotów, w tym największe spółki Skarbu Państwa.

Życzę ARP jak i wszystkim innym podmiotom, sukcesu na polu wspierania inowacyjości. Wątpię jednak aby do niego doszło. Gołym okiem widać, że wszyscy chcą wspierać innowacyjność, a mało kto chce się nią zajmować. Gdyby było to takie proste, to wszystkie kraje Unii Europejskiej byłyby liderami w tej dziedzinie, a tak nie jest, co raczej oznacza, że jest generalnie dużo poważniejsze wyzwanie niż się może wydawać.

Komentarze (2):

  1. Avatar
    Ovo

    Mam nadzieję, że to zadziała, bo musimy szybko rozwijać naszą innowacyjność. W latach 90. ubiegłego wieku budowaliśmy nasz sukces jako tania siła robocza montująca pralki i samochody. I to było OK, bo PKB rosło, sporo się nauczyliśmy o biznesie. Ale teraz czas pójść dalej, rozwijać się, bo na Wschodzie zawsze znajdą się ręce, które taniej będą skręcać te pralki.

  2. Avatar
    mietek

    Ciekawe, czy w kontekście rozwoju innowacyjności i wspierania finansowego różnych projektów tego typu ze strony państwa dobrą zmianą okaże się planowane połączenie ARP. PARP, PAIiZ i kilku dalszych instytucji w jedną?

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.