Archiwa tagu: elektrownie

Status i przyszłość elektrowni wiatrowych w Polsce cały czas jest niejasna i niepewna. Jest to o tyle ciekawe, że prąd z wiatru, którego wytwarzanie nie niszczy środowiska, wydawać by się mogło, jest bardzo pożądany. Pozory!

Cały czas toczą się prace nad uregulowaniem procesu inwestycyjnego związanego z powstawaniem elektrowni wiatrowych. Nowa propozycja legislacyjna zakłada m. in. obowiązek realizacji inwestycji w oparciu o Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego. To z pewnością wydłuży i tak już bardzo długą procedurę lokalizowania elektrowni wiatrowych. Mało tego ograniczy zdecydowanie przestrzeń inwestycyjną, albowiem niewiele ponad 30 % powierzchni posiada miejscowe plany zagospodarowania przestrzenngo. Gminy przeważnie nie mają wystarczających środków finansowych, by je przygotowywać.

Stąd zrodziła się idea, aby inwestor mógł partycypować w kosztach przygotowania miejscowego planu, oczywiście, przy zachowaniu autonomiczności i niezależności gminy w zakresie treści tego aktu prawa miejscowego. To jednak nie podoba się Najwyższej Izbie Kontroli, która taką praktykę, a priori, uważa za „korupcjogenną”. Cóż, praktycznie całe życie jest „korupcjogenne” a jednak większość ludzi nie ulega temu.

Gminy szukają dodatkowych dochodów by sfinansować najważniejsze potrzeby. Dochody z tytułu posiadania na swoim terenie farm wiatrowych (gł. z podatku od nieruchomości) mogą pokrywać im od 10 do nawet 15 % rocznego budżetu. Oznacza to, że dla wielu z tych, które planują u siebie postawienie turbin wiatrowych, finansowanie projektów planów zagospodarowania przestrzennego przez inwestorów (oczywiście na ich własne ryzyko) może okazać się zbawienne.

Ekologiczny prąd? To się nie może podobać. Obawiam się, że przeciwnikami, wbrew pozorom nie są czynniki kontrolne, bojące się korupcji, ale tradycyjne elektrownie i kopalnie, które upatrują w wiatrakach zagrożenie. Cóż, dla nich byłoby lepiej, aby wiatr po polu gwizdał, a dla nas?