Archiwa tagu: Polska Izba Informatyki i Telekomunikacji

Kto ma dobrą dyplomację ten wygrywa. Kto ma złą – ten przegrywa. Ten kto nie ma dyplomacji jest w gorszej sytuacji niż ten co przegrywa.

Świat polityki skazany jest na dyplomację. Ważną rolę w tej materii odgrywają ambasadorzy. Podobnie sytuacja przedstawia się z światem gospodarki. Na politologii jest przedmiot międzynarodowe stosunki polityczne oraz międzynarodowe stosunki gospodarcze. W świecie polityki są ambasadorzy, a w świecie biznesu ich nie ma. „Tak nie może być! – pomyśleliśmy w Instytucie Biznesu i postanowiliśmy rozpocząć przyznawanie tytułu Ambasadorów Gospodarki, Ambasadorów Innowacji i Ambasadorów Zdrowia.

Według założeń tego projektu promocyjnego jest wskazywanie podmiotów, które wyróżniają się w świecie biznesu oraz działają na rzecz innowacji. Z jednej strony Instytut Biznesu chce nagradzać przedsiębiorstwa, które zasługują na uznanie, z drugiej strony chodzi o zwrócenie uwagi innym, co może stanowić istotne źródło inspiracji.

Powyższe przemyślenia doprowadziły do uroczystości, na której Instytut Biznesu wręczył pierwsze nagrody Ambasadorów Gospodarki i Ambasadorów Biznesu 2018. Gala odbyła się w Pałacu Sobańskich w Warszawie. Wręczenie Nagród poprzedziła merytoryczna debata „Rozwiązania sprzyjające rozwojowi firmy, branży, regionu”, którą poprowadził Tomasz Sańpruch – Redaktor Naczelny Capital24.tv . W dyskusji udział wzięli: Rafał Hiszpański – Prezes D.A.S. Towarzystwo Ubezpieczeń Ochrony Prawnej, Stanisław Atanasow – Prezes Eurofactor Polska, Michał Jaworski – Przewodniczący Rady Polska Izba Informatyki i Telekomunikacji oraz Jacek Janiszewski – szef konferencji ekonomicznej Welconomy Forum in Torun. W mojej ocenie oraz innych słuchaczy była to bardzo ciekawa i inspirująca dyskusja, która skłania do szeregu refleksji.

W kategorii Ambasadora Innowacji 2018 Instytut Biznesu przyznał nagrody następującym podmiotom:

Politechnika Świętokrzyska – nowoczesna uczelnia, gotowa sprostać wymaganiom studentów i młodych naukowców, którzy mają do dyspozycji ponad 70 laboratoriów wyposażonych w nowoczesną aparaturę. Uczelnia stawia na współpracę z przemysłem i podmiotami  gospodarczymi. Dobre kontakty ze środowiskiem biznesowym sprawiają, że absolwenci uczelni są chętnie zatrudniani przez pracodawców.

Grupa Boryszew – jedna z największych grup przemysłowych w Polsce. Specjalizuje się w produkcji komponentów do samochodów, przetwórstwie metali nieżelaznych oraz chemii przemysłowej. Działa poprzez 30 zakładów produkcyjnych i centrów Badań i Rozwoju zlokalizowanych w Europie, Azji oraz obu Amerykach. Dla Grupy pracuje niemal 10.000 pracowników. Grupa jest jednym z największych polskich inwestorów i pracodawców w Niemczech.

Adamed – pierwsza polska firma farmaceutyczna, która zainicjowała współpracę nauki z biznesem, powołując konsorcjum naukowo-przemysłowe. Obecnie Grupa posiada blisko 200 patentów w większości krajów na świecie. Adamed jest krajowym liderem leków nowej generacji. W to przedsięwzięcie zostało  zainwestowany już ponad 1 miliard złotych. Obecnie organizacja koncentruje się m. in. na dwóch platformach badawczych: onkologicznej i neuropsychiatrycznej, w ramach których poszukiwane są nowe, innowacyjne leki.

Nagrody Ambasadora Gospodarki 2018 przyznane przez Instytut Biznesu otrzymali:

Polska Izba Informatyki i Telekomunikacji, której misją jest współtworzenie fundamentów cyfrowego rozwoju. Organizacja jest ambasadorem, który reprezentuje interesy gospodarcze przemysłu teleinformatycznego, wspierając działania przedsiębiorstw realizujących światowej klasy cyfrowe produkty i usługi. Celem Izby jest dbanie o to by wszelkie regulacje i procedury sprzyjały rozwojowi i modernizacji polskiej gospodarki.

Eurofactor Polska – przedsiębiorstwo oferuje usługi faktoringowe dla przedsiębiorstw zarówno dla małych i średnich przedsiębiorstw jak i korporacji. Działa w całej Polsce. Dzięki oferowanym usługom, klienci mogą liczyć na zdecydowane poprawienie płynności finansowej oraz eliminowanie zatorów płatniczych, zwiększenie dywersyfikacji źródeł finansowania, optymalizowanie kosztów, związanych z administrowaniem i monitoringiem wierzytelności. Co najważniejsze firma wśród klientów ceniona jest za wiarygodność i gotowość do szycia usług na miarę potrzeb klientów.

Welconomy Forum in Torun – kongres ekonomiczny, którego nadrzędnym celem jest promocja polskiej gospodarki, firm, inicjowanie spotkań świata polityki, biznesu i nauki. współpracę gospodarczą z naszym krajem oraz zakupem polskich towarów i usług. W marcu 2018 roku Kongres zorganizowano po raz 25.

Wszystkim nagrodzonym serdecznie gratuluję i życzę wielu sukcesów.

Juliusz Bolek, Przewodniczący Rady Dyrektorów – Instytut Biznesu – „Zyski i straty”

We współczesnym świecie najbardziej doniosłą, choć nie przez wszystkich docenianą, a nawet dostrzeganą rolę odgrywa komunikacja. Jeszcze ważniejsze znaczenie ma dla sukcesu organizacji.

Człowiek jest istotą społeczną. Ta jego immanentna cecha ma związek z komunikacją. W ciągu ostatnich dwudziestu lat dzięki Internetowi dokonała się wielka rewolucja. Można powiedzieć, że zupełnie zmieniła ona sposoby i metody komunikowania się ludzi. Dotyczy to również sfer związanych zarządzaniem biznesem.

Rozwój Internetu miał w początkowej fazie charakter żywiołowy. W miarę upływu czasu oraz poznawania przez użytkowników możliwości i skutków komunikowania się w sieci doprowadził do wielu refleksji. W efekcie pojawiło się nowe prawodawstwo regulujące zasady, ale i wymuszające stosowanie określonych rozwiązań. Korespondencja email, elektroniczne przelewy finansowe, sprawozdania, zeznania podatkowe, faktury do dzisiaj już codzienność. Dla dużych przedsiębiorstw coraz ważniejsze znaczenie mają też elektroniczne walne zgromadzenia i komunikacja elektroniczna w posiedzeniach zarządu i rady nadzorczej. Z drugiej strony wielu przedsiębiorców nadal nie zdaje sobie sprawy z obowiązków (wymaganych prawem) odnośnie informacji zamieszczanych na stronach internetowych czy w emailach.

Warto też mieć na uwadze uwarunkowania prawne związane z poprawą bezpieczeństwa usług elektronicznych, uwzględniając dostępne środki prawne jak i najnowsze rozwiązanie techniczne. W tym kontekście dobrze jest równie, w przypadku korzystania, uwzględnić kwestię usług „chmurowych” w prowadzonej działalności biznesowej.

Wiele przedsiębiorstw, o ile dobrze sobie radzi z komunikacją zewnętrzną, to bardzo często ma słabo zorganizowana komunikację wewnętrzną. Brakuje nie tylko kompetentnych osób oddelegowanych do tego zadania, ale nie ma również żadnej przemyślanej polityki w tym zakresie.  Okazuje się, że źle poinformowany lub niedoinformowany pracownik pracuje słabo i mniej wydajnie. I to powinno wystarczyć, aby przekonać pracodawców jak ważna jest komunikacja wewnętrzna.

W komunikacji wewnętrznej trudnością często jest wyodrębnienie ważnej i pożytecznej treści oraz treści atrakcyjnej. Barierą jest też brak umiejętności pisania tekstów. Powoduje to, że pracownicy często odrzucają proponowane treści lub możliwości ich zrozumienia są ograniczone, a przecież celem jest komunikowanie a nie pozorowanie takiego działania. Z drugiej strony rodzi się ryzyko, że zbyt rozbudowana komunikacja absorbuje z byt dużo czasu pracy, prowadząc do zmniejszenia wydajności.

Oddzielna kwestią jest rola mediów społecznościowych w prowadzeniu biznesu. Mogą one mieć bardzo ważny wpływ na kształtowanie nie tylko produktów i usług oferowanych przez przedsiębiorstwo ale nawet również i  jego samego. Często bywają one również lekceważone, a przecież często okazują się szansą na pozyskanie nowych klientów, a więc treści, które się pojawiają w sieci mogą mieć bardzo ważne znaczenie dla sukcesu przedsięwzięcia.

Mniej więcej takie tematy będą poruszane na seminarium „Komunikacja elektroniczna w zarządzaniu biznesem – uwarunkowania prawne, narzędzia, rola mediów społecznościowych”, realizowanym w ramach cyklu „Informatyka korporacyjna”. Wśród prelegentów są: Wiesław Paluszyński (Polska Izba Informatyki i Telekomunikacji), Konrad Konarski (radca prawny, wspólnik w kancelarii prawnej Baker & McKenzie), Wojciech Wilk (IBM Enterprise Social Solutions Client Professional), Piotr Makuła (Prezes Zarządu LearnPlace.pl), Sebastian Socki (ROC Group), Dr Maciej Szczepańczyk (Katedra Systemów Zarządzania i Innowacji, Politechnika Łódzka), Dr Łukasz Łysik (Katedra Systemów Informacyjnych, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu), Dr Maciej Szczepańczyk (Katedra Systemów Zarządzania i Innowacji, Politechnika Łódzka). Seminarium odbędzie się 31 maja 2016 roku w Warszawie. Organizatorem jest Centrum Promocji Informatyki sp. z o. o.. Warunkiem udziału jest przesłanie wypełnionego formularza zgłoszeniowego: http://ww.cpi.com.pl/imprezy/2016/kwb/formularz_zgloszeniowy.php . Warto skorzystać z tej możliwości zdobycia wiedzy jak zwiększyć poprzez prowadzenie właściwej komunikacji efektywność i rentowność prowadzonego biznesu.