Archiwa tagu: Rafał Geremek

Budzi się polska tożsamość narodowa. Czy to dobrze czy to źle, w zmieniającej się rzeczywistości i modzie na unifikację oraz europejskość, która stoi w sprzeczności z ideami pomysłodawców zjednoczonej wielkiej Europy to już odrębna kwestia. Z pewnością jednak lepiej, aby do wielkiego konglomeratu wchodzić z jakąś wartością, a nie z pustymi rękami, bo czego by nie mówić, to jednak Unia Europejska to dziś biznes, a nie jakaś fantasmagoria.

O budzeniu się tożsamości narodowej Polaków mówi się obecnie bardzo dużo. Głownie są to działania o charakterze politycznym. Mamy rewolucyjne Marsze Niepodległości 11 listopada, działania Fundacji Reduty Dobrego Imienia – Polskiej Ligi przeciw Zniesławieniom pod kierownictwem Prezes Miry Wszelakiej i jej poprzedników, ustawę o nowelizacji Instytutu Pamięci Narodowej, obchody stulecia odzyskania niepodległości. Jest też sporo przedsięwzięć gospodarczych, przede wszystkim idea patriotyzmu gospodarczego, koncepcję Premiera Mateusza Morawieckiego, zawartą w „Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju”, działalność Fundacji Godła Promocyjnego „Teraz Polska”, prowadzonej przez Prezesa Krzysztofa Przybyła czy inicjatywę Polskiej Fundacji Narodowej.

Są też działania czysto ideowe. Zapewne do takich będzie niebawem można zaliczyć aktywność powołanego właśnie zespołu ds. promocji dobrego imienia i historii Polski w Telewizji Polskiej. Innym przykładem mogą być działania okazjonalne, takie jak film animowany o Josephie Conradzie (polski pisarz Józef Teodor Konrad Korzeniowski herbu Nałęcz), autorstwa Rafała Geremka, wyprodukowany przez Czarnego Słonia, jaki pojawił się w Internecie.

2017 roku został ogłoszony Rokiem Conrada, co zaowocowało spopularyzowaniem pisarza i Promocja jego twórczości. Zorganizowano poważne konferencje naukowe, powstały filmy dokumentalne, wystawiono kilka sztuk teatralnych, opublikowano tez komiksy. Powstał też wzmiankowany film Rafała Geremka, od reszty odróżnia go podejście do tematu. Autor przeniósł Josepha Conrada do współczesności, żeby opowiedzieć coś o jego poglądach i osobowości. Film jest rodzajem zabawy, a sam tytuł – prowokacją. Sformułowanie „Polak katolik gentleman” opowiada o tożsamości Conrada, a nie jego religijności; rodzice mówili mu, że ma być Polakiem, katolikiem i szlachcicem. Sam Conrad stał się także Brytyjczykiem, stąd „gentleman”. Dialogi są zmyślone, choć pojawiają się też prawdziwe cytaty.

Film, w swojej wymowie, nie jest jednoznaczny, może nawet budzić kontrowersje, skłania do refleksji, zastanowienia i dyskusji. Na tym polega sztuka wypowiedzi artystycznej. Jest on dostępny w wersji polskiej https://www.youtube.com/watch?v=rvdhAlBjEvI&t=43s  . Zachęcam do jego obejrzenia, bo mam nadzieję, że dla każdego widza będzie to korzystne, bo pokazuje jak rozumieć i łączyć polskość ze współczesnością.

Są ludzie, którzy żyją na obrzeżach rzeczywistości, choć są to osoby wielkie i szlachetne, to światła jupiterów nie są na nich skoncentrowane. Dziwne to zjawisko i smutne. Dotyczy ono między innymi Delfiny Krasickiej, wspaniałej kobiety, utalentowanej artystki, a przede wszystkim Człowieka.

Dlatego właśnie bardzo ucieszyło mnie wydanie albumu artystycznego „Delfina Krasicka życie i twórczość”. Wydawnictwo jest sugestywnym i bardzo oryginalnym świadectwem dorobku twórczego artystki. W rzeczywistości nazywała się Delfina Maria Benigna Sofia Dorotea Eduvigis z hr Lubicz-Orłowskich hr. Ignacowa z Siecina Krasicka. Dla niej życie było pasją, której oddała się w całości i to w bardzo szlachetny sposób. Jej życiowym motto było: „Tworzyć, służyć sztuce i artystom”. Tej idei była wierna do końca życia. Tworzyła wspaniałe gobeliny, wspierała innych artystów oraz wiele akcji społecznych, stworzyła unikatową Galerię Delfiny, w której Jej Duch, króluje do dzisiaj. Publikacja zawiera też zdjęcia prac artystycznych.

Warto w tym miejscu przypomnieć też biografię Delfiny Krasickiej. Urodziła się 2 października 1944 roku, w Buenos Aires, w polsko–argentyńskiej rodzinie jako córka hr. Karola-Stefana i Róży z hr. Sobańskich. Już jako dziecko przejawiała duży talent i charakterystyczne cechy swej osobowości: chęć niesienia pomocy biednym i potrzebującym. W latach 60 – tych XX w. wróciła do Polski. Wtedy zajęła się tkactwem artystycznym. W 1999 roku wraz ze swą przyjaciółką, znaną malarką Anną Trochim, założyła na warszawskim Powiślu Galerię Delfiny non profit oraz Fundację Artystyczną Delfiny Krasickiej. Odnosiła coraz większe sukcesy twórcze: jej gobeliny i tkaniny nasycone feerią barw wywoływały powszechne uznanie i podziw. Równocześnie znana była z aukcji charytatywnych m.in. aukcji na rzecz Fundacji Hospicjum Onkologicznego w Warszawie, Ogólnopolskiej aukcji dzieł sztuki na rzecz powodzian. Zainteresowanych poznaniem Delfiny Krasickiej odsyłam do ksiązki oraz impresji filmowej zrealizowanej przez Rafała Geremka dostępnej pod adresem:
https://www.youtube.com/watch?v=hQrR735o3WU