Archiwa tagu: Sebastian Socki

We współczesnym świecie najbardziej doniosłą, choć nie przez wszystkich docenianą, a nawet dostrzeganą rolę odgrywa komunikacja. Jeszcze ważniejsze znaczenie ma dla sukcesu organizacji.

Człowiek jest istotą społeczną. Ta jego immanentna cecha ma związek z komunikacją. W ciągu ostatnich dwudziestu lat dzięki Internetowi dokonała się wielka rewolucja. Można powiedzieć, że zupełnie zmieniła ona sposoby i metody komunikowania się ludzi. Dotyczy to również sfer związanych zarządzaniem biznesem.

Rozwój Internetu miał w początkowej fazie charakter żywiołowy. W miarę upływu czasu oraz poznawania przez użytkowników możliwości i skutków komunikowania się w sieci doprowadził do wielu refleksji. W efekcie pojawiło się nowe prawodawstwo regulujące zasady, ale i wymuszające stosowanie określonych rozwiązań. Korespondencja email, elektroniczne przelewy finansowe, sprawozdania, zeznania podatkowe, faktury do dzisiaj już codzienność. Dla dużych przedsiębiorstw coraz ważniejsze znaczenie mają też elektroniczne walne zgromadzenia i komunikacja elektroniczna w posiedzeniach zarządu i rady nadzorczej. Z drugiej strony wielu przedsiębiorców nadal nie zdaje sobie sprawy z obowiązków (wymaganych prawem) odnośnie informacji zamieszczanych na stronach internetowych czy w emailach.

Warto też mieć na uwadze uwarunkowania prawne związane z poprawą bezpieczeństwa usług elektronicznych, uwzględniając dostępne środki prawne jak i najnowsze rozwiązanie techniczne. W tym kontekście dobrze jest równie, w przypadku korzystania, uwzględnić kwestię usług „chmurowych” w prowadzonej działalności biznesowej.

Wiele przedsiębiorstw, o ile dobrze sobie radzi z komunikacją zewnętrzną, to bardzo często ma słabo zorganizowana komunikację wewnętrzną. Brakuje nie tylko kompetentnych osób oddelegowanych do tego zadania, ale nie ma również żadnej przemyślanej polityki w tym zakresie.  Okazuje się, że źle poinformowany lub niedoinformowany pracownik pracuje słabo i mniej wydajnie. I to powinno wystarczyć, aby przekonać pracodawców jak ważna jest komunikacja wewnętrzna.

W komunikacji wewnętrznej trudnością często jest wyodrębnienie ważnej i pożytecznej treści oraz treści atrakcyjnej. Barierą jest też brak umiejętności pisania tekstów. Powoduje to, że pracownicy często odrzucają proponowane treści lub możliwości ich zrozumienia są ograniczone, a przecież celem jest komunikowanie a nie pozorowanie takiego działania. Z drugiej strony rodzi się ryzyko, że zbyt rozbudowana komunikacja absorbuje z byt dużo czasu pracy, prowadząc do zmniejszenia wydajności.

Oddzielna kwestią jest rola mediów społecznościowych w prowadzeniu biznesu. Mogą one mieć bardzo ważny wpływ na kształtowanie nie tylko produktów i usług oferowanych przez przedsiębiorstwo ale nawet również i  jego samego. Często bywają one również lekceważone, a przecież często okazują się szansą na pozyskanie nowych klientów, a więc treści, które się pojawiają w sieci mogą mieć bardzo ważne znaczenie dla sukcesu przedsięwzięcia.

Mniej więcej takie tematy będą poruszane na seminarium „Komunikacja elektroniczna w zarządzaniu biznesem – uwarunkowania prawne, narzędzia, rola mediów społecznościowych”, realizowanym w ramach cyklu „Informatyka korporacyjna”. Wśród prelegentów są: Wiesław Paluszyński (Polska Izba Informatyki i Telekomunikacji), Konrad Konarski (radca prawny, wspólnik w kancelarii prawnej Baker & McKenzie), Wojciech Wilk (IBM Enterprise Social Solutions Client Professional), Piotr Makuła (Prezes Zarządu LearnPlace.pl), Sebastian Socki (ROC Group), Dr Maciej Szczepańczyk (Katedra Systemów Zarządzania i Innowacji, Politechnika Łódzka), Dr Łukasz Łysik (Katedra Systemów Informacyjnych, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu), Dr Maciej Szczepańczyk (Katedra Systemów Zarządzania i Innowacji, Politechnika Łódzka). Seminarium odbędzie się 31 maja 2016 roku w Warszawie. Organizatorem jest Centrum Promocji Informatyki sp. z o. o.. Warunkiem udziału jest przesłanie wypełnionego formularza zgłoszeniowego: http://ww.cpi.com.pl/imprezy/2016/kwb/formularz_zgloszeniowy.php . Warto skorzystać z tej możliwości zdobycia wiedzy jak zwiększyć poprzez prowadzenie właściwej komunikacji efektywność i rentowność prowadzonego biznesu.