Archiwa tagu: TUW

Czy można się dobrze ubezpieczać, nie korzystając z zakładów ubezpieczeniowych? Można jeśli skorzysta się magicznej formuły TUW.

TUW jest to towarzystwo ubezpieczeń wzajemnych, które zajmuje się ubezpieczaniem swoich członków działając w oparciu o formułę wzajemnościową. Jeśli chodzi o filozofię działania i pozyskiwania kapitału przypominają trochę banki spółdzielcze. TUW może prowadzić pełną działalność ubezpieczeniową na takich samych zasadach jak komercyjny zakład ubezpieczeń tylko w obrębie swoich członków, zgodnie z zapisami statutu, które określają ich prawa i obowiązki.

W przypadku ubezpieczania się komercyjnym zakładzie ubezpieczeń cała składka zostaje wypłacona i już nigdy nie wraca do klienta. Korzystając z zewnętrznych podmiotów wydaje się dużo niepotrzebnych pieniędzy. Na wysokość składki, poza kosztami związanymi z ubezpieczeniem ryzyka część środków idzie na wynagrodzenie reasekuratora, działalność marketingową no i oczywiście zysk. W przypadku TUW znacząco zostają obniżone koszty ubezpieczeń z uwagi na możliwość zwrotu części składek członkom. Nie ma też potrzeby opłacania wynagrodzenia brokera, kosztów związanych z marketingiem i zyskiem.

Raport Międzynarodowej Federacji Ubezpieczycieli Wzajemnych i Spółdzielczych (ICMIF) – wskazuje że udział TUW-ów w globalnym rynku asekuracyjnym wynosi 27 %. Zrzeszają 800 mln członków, zatrudniających 1,1 mln. Osób, a ich aktywa wynoszą 7,7 bln $. Warto zauważyć, że od 2007 roku (początek kryzysu finansowego) sektor ten odnotował 14 % wzrost udziału. Najwyższy wskaźnik wzrostu jest w Europie, gdzie wyniósł aż 28,4 %, a dla poszczególnych krajów jest jeszcze wyższy np. we Francji to 41 % w Niemczech – 43,3 %. W Stanach Zjednoczonych zaś jest to 34,5 %. W Ameryce większość dużych przedsiębiorstw ma własne korporacje ubezpieczeniowe. W Polsce na razie jest 8 TUW-ów, ale dwa z nich znalazły się w gronie 500 największych ubezpieczycieli wzajemnych. Mowa o TUW SKOK i TUW CUPRUM (prowadzi działalność ubezpieczeniową dla spółek z Grupy KGHM).

Jest szereg korzyści z powołania towarzystwa ubezpieczeń wzajemnych. Przede wszystkim pełna kontrola nad procesem ubezpieczeniowym przez właścicieli. Ponad to bezpośredni dostęp do reasekuratorów oznaczający indywidualne programy reasekuracyjne. Eliminacja marży brokera. Możliwość zwrotu członkom części składek ubezpieczeniowych co oznacza realną obniżkę kosztów ubezpieczenia. Dodatkowymi zyskami mogę wynikać z samodzielnego inwestowania składek ubezpieczeniowych oraz oferowania ochrony wybranym podmiotom na rynku nie będących członkami TUW. Możliwość objęcia ochroną specyficznych ryzyk oraz brak kosztów akwizycji i marketingu. Znaczenie mają też uproszczone metody likwidacji szkód co w praktyce oznacza szybsze wypłaty odszkodowań.

Jeśli jest tak różowo, to dlaczego w Polsce jest tak mało TUW-ów? Przede wszystkim w kraju jest niska świadomość i wiedza ubezpieczeniowa. Wielu przedsiębiorców zupełnie nie rozumie specyfiki ubezpieczeń. Komercyjne zakłady ubezpieczeniowe i brokerzy nie są zainteresowani popularyzacją idei TUW-ów. Potrzebny jest kapitał założycielski. Na koniec aby powołać TUW potrzebna jest wiedza ubezpieczeniowa, która jest konieczna aby towarzystwo otrzymało zgodę Komisji Nadzoru Finansowego. Jedna coś się w tej materii zmienia. Obecnie trwają prace nad utworzeniem: TUW Szpitale Wielkopolski, Samorządowy TUW (dla gmin z  lubelszczyzny i podkarpacia) oraz TUW przemysłowy. Jeśli powstaną będzie to wzrost o ponad 30 %.  Powoływanie towarzystw ubezpieczeń wzajemnych to ewidentny zysk.