Archiwa tagu: zarządzanie

Wielu marzy o tym, żeby zostać prezesem. Mimo, że to trudne, to zdecydowanie łatwiej jest nim zostać niż w nim trwać.

Zarządzanie jest sztuką trudną i skomplikowaną, choć wygląda na zadanie proste i łatwe. Mimo, że jest milion recept jak kierować przedsiębiorstwem, bardzo wielu prezesów ponosi klęski. Podobnie jak z milionami przepisów na odchudzanie, ilość osób z nadwagą stale rośnie. Nawet jeśli komuś przypadnie „fucha” zarządzania przedsiębiorstwem dobrze prosperującym, nie jest oczywiste, że uda się ten stan prosperity utrzymać. Zależy to od wielu zmiennych wewnętrznych i zewnętrznych. Przykładem mogą być Kodak, Daewoo czy Nokia. Ten ostatni koncert zaliczył już zresztą trzecie powstanie z popiołów.

Zajmuję się zarządzaniem jako praktyk, pełniąc funkcję prezesa w różnych przedsiębiorstwach usługowych, produkcyjnych, doradczych i choć doświadczenie pozwala mi na unikanie wielu błędów, to każde nowe objęcie stanowiska to zupełnie inne wyzwanie. Problemy z zarządzaniem omawiam też z innymi prezesami skupionymi wokół Instytutu Biznesu. Oni również uważają, że zarządzanie jest sztuką, w której nic nie jest pewne. Jeden z nich uznał, nawet, że bycie prezesem to niekończąca się wędrówka po polu minowym.

Zajmuje się też zarządzaniem jako badacz. Jestem wykładowcą  Wyższej Szkoły Handlu i Finansów Międzynarodowych (Master of Business Administration, MBA), Wyższej Szkole Promocji, Instytucie Audytu i Ewaluacji i Społecznej Akademii Nauk. Ponad to od 12 lat mam możliwość badania aktywności zarządów, działających w sześciomiesięcznych kadencjach, według takich samych zasad, z precyzyjnymi wskazówkami, dotyczącymi zasad postępowania. Okazuje się, że ta sama recepta na zarządzanie może przynosić zupełnie inne rezultaty. Więcej, okazuje się, ze nawet jeśli pojawią się te same osoby w składzie kierownictwa, to raz odnoszą sukcesy, a raz nie. Oznacza to, ze o powodzeniu nie decydują tylko osobiste kompetencje, ale również zespół w jakim przychodzi kierowanie.

Instytut Biznesu z szacunkiem odnosi się do osób zajmujących się zarządzaniem. Stąd też pomysł, aby promować najlepszych. W przypadku Instytutu Biznesu są to nagrody „Top President”. Zostały one przyznane w oparciu o sondaż przeprowadzony wśród kadry menedżerskiej na przełomie listopada i grudnia 2018 roku, w którym ankietowani wskazywali, ich zdaniem, najciekawszych, najlepszych, obiecujących i inspirujących menedżerów. W efekcie tytuł „Top President 2018 otrzymali: Beata Pawłowska – Regional Director Central Europe Oriflame; dr nauk prawnych Edyta Bielak–Jomaa – Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych; dr Mateusz Grzesiak; Krzysztof Przybył – Prezes Zarządu Fundacji Polskiego Godła Promocyjnego „Teraz Polska” oraz Łukasz Blichewicz – Prezes grupy Assay. Wszystkim nagrodzony serdecznie gratuluję.

Juliusz Bolek, Przewodniczący Rady Dyrektorów – Instytut Biznesu – „Zyski i straty”

Skoro od 50 do 90 procent wartości jaką tworzy przedsiębiorstwo pochodzi od zarządzania kapitałem intelektualnym pracowników, a nie tradycyjnymi fizycznymi aktywami organizacji, to nic dziwnego, że najwyższy już czas na „zarządzanie twórcze”. Pod takim tytułem ukazał się właśnie bardzo ważna książka.

Do słowa zarządzenie zostało już chyba przyklejone wszystko. Było już zarządzanie dokumentami, zasobami ludzkim, kapitałem, czasem, stresem, jakością, ryzykiem, zmianą, wiedzą, aktywami, środowiskiem, kapitałem niematerialnym, finansami, wartością firmy, emocjami, relacjami, projektami, kryzysami, marketingowe, operacyjne, strategiczne itd. Z tego powodu, można by sądzić, że nie ma nic dziwnego, w tym, że dwóch autorów prof. Wiesław Harasim i dr Jacek Dziwulski napisali książkę „Zarządzanie twórcze”. Pobieżna lektura może przekonywać, że jest to repetytorium wiedzy, na temat tej części, dotyczącej aktywności przedsiębiorstwa, bardzo zresztą dobrze i solidnie zebranej. Nawet zawodowcy powinni być zainteresowani przewertowaniem tej publikacji, że już o studentach, dla których powinien to być elementarz, nie wspomnę, bo to oczywiste.

Przegląd teorii zaczyna się od ogólnych teorii zarządzania. Książka wyjaśnia jaka jest rola menadżera we współczesnej organizacji. Jest też o planowaniu i strategii organizacji oraz o motywowaniu. Autorzy poświęcili też sporo miejsca zagadnieniom związanym z konfliktami wskazując, że mogą one mieć negatywny jak też pozytywny wpływ na działalność. Podobnie przedstawiono problematykę zarządzania międzykulturowego. Wydawnictwo przypomina również co to jest kultura organizacyjna. Szeroko omówiono większość teorii związanych z zarządzaniem jakością, jakie zrobiły karierę w XX wieku. Wszystko to, można powiedzieć, już było lepiej lub gorzej omówione, w różnego typu książkach wcześniej. Jednak uważny czytelnik zorientuje się, że cały powyższy zasób wiedzy świadomie przygotowuje do dwóch ostatnich, ale najważniejszych i najbardziej pobudzających intelektualnie rozdziałów czyli „kapitału intelektualnego w rozwoju konkurencyjności organizacji” oraz odpowiedzi na pytanie dokąd zmierza świat organizacji?”

Myślą przewodnią książki jest konkluzja, że „jedyną stałą aktualnie jest zmienna”. To najważniejsze przesłanie dla wszystkich zajmujących się praktycznie i teoretycznie zarządzaniem. Wszystko, co było omówione, wcześniej, w książce, może być pomocne w organizowaniu działalności w świecie, w którym nic nie jest stabilne, poza niestabilnością. Są to zatem inspiracje do odpowiedzi na pytanie jak płynąć kiedy jest noc, trwa sztorm, a kompasy utonęły? Pod koniec książki pojawia się termin „Pierwszy Globalny Gospodarczy Rozbiór Świata” jest to nowe pojęcie zdefiniowana przez Wiesława Harasima i Jacka Dziwulskiego. Jest to ważna konkluzja, która ukazuje zupełnie nową jakość współczesnego świata, być może dla pojedynczej egzystencji lub nawet działalności gospodarczej ma znikome znaczenie, jednak dla przedsiębiorców, ale również polityków, usiłujących odnaleźć się w rzeczywistości, a nawet mieć na nią wpływ, powinien być to ważny materiał do przemyślenia.

Książka „Zarządzanie twórcze” ujawnia też „Pięć prawd Wiktorii XXI wieku”. Skoro:
– „Jedyną stałą aktualnie jest zmienna.”
– Jak wyprzedzać?
– Kierunek prawdy ludzie kreślą nogami.
– Jak nadążać?
– Rzeczywistość wyprzedza naukę.
– Jak wiedzieć?
– Nigdy nie ma jednej odpowiedzi na to samo pytanie.
– Jak umieć?
– Umysł nie jest naczyniem, które należy napełnić, lecz ogniem, który trzeba rozniecać.
Z tego wynika, że lektura książki „Zarządzanie twórcze” może być tylko zyskiem.